Anglia

We komen allemaal steeds vaker buiten onze taalgrenzen; we luisteren Engelstalige muziek, kijken naar Engelstalige films en gaan naar het buitenland op vakantie. Maar misschien nog wel belangrijker, Engels is dé taal van de technologie. Bovendien wordt tegenwoordig veel studiemateriaal op de universiteit en het HBO in het Engels aangeboden. Ook als je in de toekomst kiest voor een buitenlandse stage is het goed om een internationaal gecertificeerd diploma Engels te bezitten.

De RGO heeft in 2014 besloten het talenonderwijs te versterken en ‘Anglia’ aan te bieden.
Anglia is een programma dat je de mogelijkheid biedt om in een stapsgewijze opbouw internationaal erkende certificaten te behalen.
‘Anglia Certificate of English’ bestaat uit 10 niveaus. Dat betekent dat dit programma toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht niveau of achtergrond.
In de brugklas wordt de instaptoets afgenomen. Aan de hand van deze toets bekijken we op welk niveau je zit. Leerlingen krijgen meer onderwijs op maat. Daarnaast is de methode die wordt gebruikt voor Anglia niet te vergelijken met de methode van de reguliere lessen Engels.
Doordat leerlingen op hun eigen niveau werken, bedienen we niet alleen de excellente leerlingen, maar juist ook de leerlingen die wel een extra steuntje kunnen gebruiken.
In april doen de leerlingen examen, minimaal één niveau boven het niveau van de instaptoets.