LOB en Qompas


We willen graag dat onze leerlingen gelukkig worden met de keuzes die ze maken. Door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) krijgen leerlingen meer inzicht in de profielkeuze, maar ook in de keuze die ze moeten maken voor de vervolgopleiding.
LOB is praktijkgericht: leerlingen krijgen zoveel mogelijk levensechte taken, binnen en buiten de school. Zij komen zo ook in contact met beroepsbeoefenaren en met docenten en studenten in vervolgopleidingen.
In oktober zijn wij voor alle leerlingen gestart met een nieuw Loopbaan Oriëntatie Begeleidingsprogramma. Dit nieuwe programma heet: Qompas.

Vanaf klas 1 staan de volgende vragen centraal: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Leerlingen doorlopen het programma aan de hand van een stappenplan. Hierbij oriënteren zij zich door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten op een profielkeuze of, in de hogere klassen, op een vervolgopleiding. Verschillende opdrachten kan de ouder samen met het kind bespreken. Er zijn voor de verschillende klassen verschillende modules.
  • Voor het vmbo/mavo:            Qompas vmbo/mavo
  • Voor havo/vwo 1/2:               Qompas Start
  • Voor havo 3 en vwo 3/4;        Qompas Profielkeuze
  • Voor havo 4/5 en vwo 5/6;     Qompas Studiekeuze
Binnen Qompas kunnen de leerlingen verschillende tests doen die richting geven aan het keuzeproces. Er staat informatie over profielen en vakken, studies en beroepen, onderwijsinstellingen en studiemogelijkheden. Ook is er een actueel overzicht van open dagen op de diverse vervolgopleidingen.

Meer weten over een vervolgopleiding?
Praat erover met de eigen LOB-coach of loop gerust even binnen bij onze schooldecaan mevr. Mast. Een afspraak maken voor een gesprek kan ook via t.mast@rgomiddelharnis.nl
Meer informatie over Qompas: www.qompas.nl

Burgerschapsvorming
Vanaf de brugklas zijn al veel activiteiten gericht op kennisnemen van de maatschappij waarin je leeft. Je maakt kennis met verschillende vormen van democratisch overleg en we leren onze leerlingen respectvol met elkaar om te gaan. Je leert verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol te spelen in de maatschappij. Gedurende je schooltijd doe je een aantal uren vrijwilligerswerk. Een deel daarvan vul je zelf in en een deel doe je in schoolverband. Zo leer je waar je kwaliteiten en interesses liggen.