Ouders en school


We vinden de samenwerking met de ouders van onze leerlingen erg belangrijk. Niet alleen op de momenten dat we samen de beste beslissingen voor de leerling moeten maken, maar ook als het gaat om de betrokkenheid van ouders op en in de school. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen thuis ondersteunen en belangstelling tonen voor hun schoolresultaten.

De mentor is het eerste aanspreekpunt tussen de leerling en thuis. Twee keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd om in zogenaamde 10-minutengesprekjes de vorderingen van de leerlingen te bespreken. Als het nodig is kan de school of de ouder uiteraard ook buiten deze momenten om een gesprek aanvragen. We stellen het op prijs dat ouders gebruik maken van deze ontmoetingsmomenten.

De RGO heeft een ouderraad die erg actief is. Een keer per jaar organiseren zij een zogenaamde RGO-Academy, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het puberbrein. De ouderraad is ook erg actief bij diverse schoolactiviteiten, bijvoorbeeld bij de diploma-uitreiking, het brugklaskamp en het kerstgala. Ook geeft ze financiële ondersteuning bij onder andere het maken van het fotojaarboek voor de eindexamenkandidaten.

Ouders die mee willen denken over het beleid van de RGO kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.