Afscheid en welkom personeel


Wij zijn blij dat we na de zomervakantie de volgende nieuwe collega’s welkom kunnen heten:
Meneer Aarts, docent scheikunde, meneer Meijer, docent natuurkunde, mevrouw Van As, gym en mevrouw Mols-Kubuz, beeldende vorming en CKV. Mevrouw Mols-Kubuz heeft een aantal jaren geleden langere tijd een zieke collega vervangen en komt nu bij ons terug. We wensen hen een fijne tijd toe bij ons!

Ook nemen we afscheid van een aantal gewaardeerde collega’s: Van meneer Meijer, docent scheikunde, van mevrouw van Welsenis, docente Duits en van mevrouw Gomersbach, docent natuurkunde en ook van meneer Heijer, docent aardrijkskunde. De laatste drie zijn nog in opleiding en vervolgen hun studie op een andere school. We bedanken hen voor hun inzet op de RGO en wensen hen veel succes op hun volgende scholen.

Na de zomervakantie komt mevrouw Van Gogh, docente Duits, weer terug van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Mevrouw Mouthaan, docente Engels, verwacht ook een kindje, haar verlof loopt ongeveer tot de kerstvakantie. Zij wordt vervangen door mevrouw Evers, die recent haar diploma docent Engels behaalde.

Verder hebben diverse stagiaires bij ons nieuwe vaardigheden geleerd. Tegelijkertijd hielpen ze ons enorm met hun werkzaamheden. Femke Meiboom was het afgelopen half jaar actief op onze administratie. We bedanken álle RGO-stagiairs en wensen hen een succesvol vervolg van hun studie of loopbaan.

In het najaar zullen twee ‘oud-gedienden' afscheid nemen van onze school. De heer Stoutjesdijk, docent kunstvakken, en de heer Holleman, hoofd van de financiële administratie verlaten onze school in het najaar. Zij hebben allebei hun sporen meer dan verdiend in de vele jaren dat ze op de RGO werkten. We wensen hen goede laatste maanden toe bij ons en voor daarna een heerlijke pensioentijd!