Mededelingen


Mevrouw Wielaard is in december bevallen van haar zoon Fedde en mevrouw Reemst is in januari bevallen van haar zoon Bink. Beide dames en zoons maken het goed. Na de meivakantie zullen ze hun lessen en taken (gedeeltelijk) weer hervatten.

Mevrouw van Gogh, docente Duits, is zwanger. Zij wordt vanaf maart vervangen door haar collega’s uit de sectie en door twee nieuwe docenten, mevrouw Tholens en mevrouw van Welsenis. Deze vervangingen duren tot de zomervakantie.

Een en ander brengt vanzelfsprekend roosterwijzigingen met zich mee. De betreffende leerlingen en hun ouders worden daarover apart geïnformeerd.