vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Ouderraad

Ouderraad


De RGO vindt de samenwerking met de ouders van onze leerlingen erg belangrijk. Niet alleen op de momenten dat we samen de beste beslissingen voor de leerling moeten maken, maar ook als het gaat om de betrokkenheid van ouders bij school.

De RGO heeft een ouderraad die erg actief is. De ouderraad werkt mee aan allerlei belangrijke evenementen, zoals de diploma-uitreikingen en andere eindexamenactiviteiten, het brugklaskamp, sportdagen en het kerstgala. Zij heeft daarvoor de beschikking over een budget, dat ze naar eigen oordeel kan gebruiken.

Wat doet de Ouderraad?
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders en praat samen met de rector over actuele zaken die ouders en kinderen bezighouden, bijvoorbeeld het schoolreglement, het schoolplan, de communicatie tussen school-ouders/leerlingen en het schoolgebouw. Ook voor problemen en vragen m.b. t. de school kunt u bij de ouderraad terecht.

Vrijwillige ouderbijdrage
Met behulp van uw jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (€ 16,00 per leerling per jaar ) beschikt de commissie over een budget dat naar eigen inzicht gebruikt kan worden. Ieder jaar wordt er zorgvuldig bekeken en overleg gevoerd waaraan het geld dat jaar het beste besteed kan worden.

  • Klik hier voor meer informatie over de ouderraad
  • Klik hier voor het reglement van de ouderraad