vestigingen Werken bij de RGO

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht


Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, wordt gevormd door het College van Bestuur waarvan dhr. Cové enig lid is. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het reilen en zeilen van de school. 

Rector en voorzitter van het College van Bestuur:
  • Dhr. A.J. Cové
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
  • Mevr. Lobke van Oorschot - voorzitter
  • Mevr. I. Broer - secretaris
  • Mevr. Désirée van Loon
  • Dhr. Bauke van der Goot
  • Dhr. G. Noordam
RaadvanToezicht@RGOMiddelharnis.nl