vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Schoolregels

Schoolregels


In plaats van een uitgebreide waslijst aan school- of leefregels hanteren we op de RGO een vijftal regels die strikt gehandhaafd worden en garant staan voor een prettig verblijf op school.

1. We behandelen elkaar met respect.

2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en heb mijn huiswerk gemaakt.

3. Ik houd onze school netjes; ik eet en drink alleen in de aula of buiten en afval gooi ik in de prullenbak.

4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen buiten het leslokaal, in het lokaal uitsluitend als ik toestemming heb van de docent.

5. Om de lessen rustig te laten verlopen, verblijf ik als ik geen les heb in de aula, mediatheek of buiten.

Natuurlijk houden wij ons allemaal aan de wet. Als wij een overtreding constateren, bv. drugs- of wapenbezit, schakelen wij direct de politie in. De leiding van de school behoudt zich het recht voor om de inhoud van de kluisjes te (laten) controleren.