vestigingen

MOL gesprekken


MOL gesprekken

Aan het begin, halverwege en aan het eind van het schooljaar vinden er MOL-gesprekken plaats. MOL staat voor Mentor-Ouder-Leerling gesprek. Daarin wordt de voortgang van jouw leren besproken. Jij voert samen met je ouders en mentor een gesprek waarbij jij van tevoren een gespreksonderwerp hebt voorbereid dat te maken heeft met hoe jij je gedraagt en hoe het gaat met leren op school. (sept - jan- juni)