vestigingen

Kanjertraining


Kanjertraining

Samen met je klasgenoten en je mentor leer je hoe je respectvol met elkaar omgaat. Je leert de kanjerregels en houd je daar aan. Samen voer je leuke, maar ook leerzame, activiteiten uit die in het teken staan van deze kanjertrainingen. (gehele jaar door)