vestigingen Werken bij de RGO

MOL-gesprekken


MOL-gesprekken

Je bent het inmiddels al gewend, ‘de MOL-gesprekken’. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het schooljaar vinden deze plaats. MOL staat voor Mentor-Ouder-Leerling gesprek. Daarin wordt de voortgang van jouw leren besproken. Jij voert samen met je ouders en mentor een gesprek waar je van tevoren een gespreksonderwerp over hebt voorbereid dat te maken heeft met je studieloopbaan en hoe jij je ontwikkelt op school of je vervolgopleiding. Natuurlijk bereid je dit gesprek netjes voor zodat je van tevoren weet waar je het over wilt hebben.(sept - jan- juni)