vestigingen

Nieuws


Ondertekening subsidieaanvraag voor ‘Regioplan Sterk Techniekonderwijs’

22-03-2019Donderdagmiddag 21 maart werd in het gebouw van de RGO-vmbo aan de Schoolstraat 11 in Middelharnis de subsidieaanvraag voor het ‘Regioplan Sterk Techniekonderwijs’ getekend door vertegenwoordigers van de participerende partijen. Met deze aanvraag hoopt de regio een maximale subsidie van € 3,7 miljoen te ontvangen voor het realiseren van sterk techniekonderwijs in de periode 2020-2023. € 2 miljoen hiervan zal ten goede komen aan de ontwikkeling van het techniekonderwijs voor Goeree-Overflakkee. Voor de Hoeksche Waard zal er € 1,7 miljoen beschikbaar komen.

Omdat in 2020-2021 de Beroepscampus in Middelharnis gerealiseerd wordt, zal er op het eiland flink geïnvesteerd worden in:

  • Meer technieklessen en promotie van techniek bij scholen voor PO en VO
  • Grondige vernieuwing van de vmbo-techniekopleidingen en toepassing van innovatieve technieken in de komende jaren
  • Versterking doorlopende leerlijnen vmbo-mbo voor de technische opleidingen in Middelharnis
  • Een intensieve samenwerking met bedrijven in de regio. De bedoeling is de genoemde activiteiten al vanaf het begin van het schooljaar 2019-2020 te starten. Deelnemers in dit Regioplan zijn: de gemeente Goeree-Overflakkee, de onderwijsinstellingen RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits, het Techniek College Rotterdam, Bouwmensen Zuid-West en de Federatie van ondernemers.
Samenwerkingsplan onderwijs, bedrijfsleven en overheid
Samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers met als belangrijk doel voldoende jonge mensen te blijven interesseren voor een opleiding en een baan in de techniek. Dat is de kern en de kracht van de aanpak en uitwerking van het ‘Regioplan Sterk Techniekonderwijs’. Adrie Krielaart, directeur RGO vmbo, licht toe waarom dit heel goed nieuws is voor de regio: ‘Het belangrijke nieuws is dat er nu daadwerkelijk een regioplan is, waarin partners aan de opdracht samenwerken. Bovendien is het onderliggende activiteitenplan, dat in de afgelopen maanden ontstaan is door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, ook klaar. Daar hebben we nu echt de handen voor op elkaar! Nog niet alle bedrijven hebben hier al aan meegewerkt. We hebben de eerste aanzet voor de samenwerking met een beperkte groep uit het bedrijfsleven gemaakt. Het gaat ons erom dát we zijn begonnen en dat we mogen verwachten dat nog meer bedrijven in de regio zich ook in dit plan kunnen vinden. Ondernemers in de regio zijn dan ook van harte welkom om nog aan te sluiten bij deze samenwerking.’ Krielaart vervolgt dat de samenwerking met bedrijven vooral tot uiting zal komen in het meewerken aan bijvoorbeeld het faciliteren van stageplekken, het geven van gastlessen en bedrijfsbezoeken. ‘Het gaat ons erom dat bedrijven zelf tijd investeren in dit soort activiteiten. Die investering in tijd kunnen ze zien als cofinanciering, die als eis aan het regioplan gesteld wordt’.

Regionale bedrijven denken mee over de invulling van het plan
Met het geld dat de regio ontvangt uit deze subsidie kan volgens Krielaart de achterstand in techniekonderwijs, zoals het hebben van de nieuwste machines en de modernere apparatuur en nieuwste materialen, weggewerkt worden. Bedrijven mogen in het kader van dit plan ook materiaal leveren aan het onderwijs. Het komt er uiteindelijk op neer dat bedrijven een bijdrage leveren aan het goed en up to date kunnen lesgeven met de nieuwste machines en apparatuur.

Vier deelplannen
Bij het opstellen van alle deelplannen voor de regio Goeree-Overflakkee hebben dus bedrijven, branche-organisaties, de gemeente en de (onderwijs-)partners samengewerkt. Hieruit zijn 4 zogenaamde uitwerkingslijnen voor de periode 2020-2023 voortgekomen:

  • Lijn 1. Het versterken van de instroom van PO-leerlingen naar de technische opleidingen met ca. (15 -25 ll.)
  • Lijn 2. Het versterken van de profielen BWI, PIE en MT (behoud van vmbo leerlingaantal van 2020 ook in 2023 )
  • Lijn 3. Het versterken van het techniek-aanbod voor GL,TL en havo (meer instroom naar mbo ca.10 ll.)
  • Lijn 4. Het versterken van de doorstroom van vmbo naar mbo-techniek (ca. 20 - 40.ll binnen de regio) De grootste gemeenschappelijke deler van de vier deelplannen is dat bedrijven deelnemen aan het meedenken over de invulling van de samenwerking. Dat kan ook heel concreet zijn over het meedenken over de inrichting. Maar ook over het faciliteren van het goed en up to date les kunnen geven met de nieuwste machines en apparatuur.
Dat er voor deze subsidieaanvraag samenwerking is gezocht met de regio Hoeksche Waard heeft ook te maken met de voorwaarden die het ministerie stelt. ‘Je moet met 2 middelbare scholen zijn die techniekonderwijs geven om in aanmerking te komen voor de subsidie’, legt Krielaart uit. ‘ De verdeling van de middelen gaat op basis van de leerlingenaantallen. De zogenaamde ‘penvoerder’ is de grootste school, dat is de RGO.

Onderzoekend en ontwerpend leren kan flinke boost krijgen dankzij de samenwerking met bedrijven en basisonderwijs
De eerste lijn is het versterken van de instroom van PO-leerlingen naar de technische opleidingen. ‘Techniek behoeft veel aandacht’, betoogt Krielaart. ‘Leerlingen moeten al op heel jonge leeftijd kennismaken met techniek. Dat is ontzettend belangrijk in de komende jaren. We willen het deelplan voor het basisonderwijs uitwerken in ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. Leerkrachten van basisscholen kunnen daarin geschoold worden. Maar als we de lijn willen voortzetten is het ook logisch dat we in het opleiden van leerkrachten ook het VO mee laten doen. In de toekomstige Beroepscampus kunnen we in het technolab ook de basisscholen meenemen in kennismaking mét en voorlichting óver techniek. Daarnaast zal het basisonderwijs ook meedoen in de contacten met het bedrijfsleven. Op 17 april komt hier meer informatie over naar het basisonderwijs.

Ik zie zo’n technolab ook als de plaats waar je flink wat educatiemateriaal kunt gaan inzetten, zoals het maken van drones en het bedenken van (Lego)robots. We gaan ervan uit dat het plan ook voldoende ruimte schept om te investeren in voldoende personeel op de groepen. We hebben jarenlang gewerkt met veel te grote groepen en we hopen ook daarin te kunnen

investeren. Waardoor we ook armslag hebben om projecten aan te pakken en producten te maken, waar we leerlingen met hun begeleiders aan het werk kunnen zetten.

Er zijn bijvoorbeeld wat bouwprojecten in de regio waar onze mbo’ers in een leerwerkbedrijf mee kunnen draaien, denk aan het woningbouwproject ‘Stad a/h Haringvliet aardgasvrij’. De transitie zou in de zin van onderzoekend en ontwerpend leren een interessant project zijn voor onze leerlingen. Daarnaast kunnen wij vanuit het mbo ook de handjes die de werkzaamheden uit moeten voeren leveren.’

Techniek ook voor mavo- en havo-leerlingen
Lijn 3 in het plan beschrijft het versterken van het techniekaanbod voor vmbo theoretische en gemengde leerweg. Krielaart: De Nieuwe Leerweg is landelijk in ontwikkeling, maar zal nog wel enige jaren op zich laten wachten; desondanks kunnen we wel vooruit werken en uitdenken van een beroepsgericht programma voor mavo en havo-leerlingen. Het Technolab en de lessen van Technieksucces kunnen hierin ook helpen.

Meer mbo techniek op Goeree-Overflakkee
Dankzij de samenwerking met het Techniek College Rotterdam kunnen er ook op mbo gebied (lijn 4) meer technische opleidingen worden aangeboden, waardoor de doorstroom van vmbo naar mbo-techniek verbeterd kan worden. Niet alleen de voortzetting van de BBL Timmeropleiding, maar ook die van Metaal Constructiewerker, Monteur Elektrotechnische Installaties en Monteur Werktuigkundige Installaties kunnen bij voldoende aanmeldingen gaan starten.

Overigens is Krielaart ervan overtuigd dat dit ‘techniekplan’ voor het vmbo ook een grote uitstraling zal krijgen naar andere profielen, zoals Groen, Zorg en Welzijn en Dienstverlening & Producten.

Krielaart denkt bovendien dat hier al vrij snel stappen in gemaakt kunnen worden. ‘We moeten activiteiten op het gebied van techniek borgen. Denk bijvoorbeeld aan het voortzetten van de beroepen- en bedrijvenmarkt, maar ook aan bedrijfsbezoeken of het organiseren van een speciale techniekweek, altijd vanuit het combineren van dit soort activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs (vwo - havo - mavo - vmbo).’

Adrie Krielaart kan niet wachten om samen met de partners in dit regioplan aan de slag te gaan. ‘Wij vinden het belangrijk dat we op korte termijn heel veel kunnen gaan dóen en niet alleen maar blijven praten! Ondernemers zijn doeners, zij willen aan de slag en wij willen dat vanuit ons onderwijs ook!’


Deel dit bericht:


Andere berichten


Tech is de toekomst!
Tech is de toekomst!
Robots op de werkvloer, big data als informatiebron voor je werk, blockchaintechnologie, tekenprogramma's die maken wat jij bedenkt... techniek is Lees meer
Doemiddag voor leerlingen uit groep 8!
Doemiddag voor leerlingen uit groep 8!
Op woensdag 20 november 2019 organiseren we van 13.00 - 15.00 uur voor groep 8-leerlingen een doemiddag met praktijklessen. Lijkt het je leuk om hiera Lees meer
Vacature lid Raad van Toezicht RGO
Vacature lid Raad van Toezicht RGO
Per 31 december 2019 ontstaat binnen de Raad van Toezicht (RvT) een vacature. De RvT vergadert gemiddeld zo’n 12 keer per jaar. Lees meer
TECHWEEK 2019
TECHWEEK 2019
Onze school vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor techniek op school. In bijna alle beroepen is of wordt techniek een steeds belangrijke Lees meer
Internationale Coming Out Day
Internationale Coming Out Day
Een belangrijk uitgangspunt van de RGO is dat iedereen zichzelf mag zijn. Daarom doen we ook vandaag weer mee met het hijsen van de regenboogvlag. Lees meer
Eerste leerlingen gestart met VCA
Eerste leerlingen gestart met VCA
De RGO wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun werkzame leven. Daarom biedt zij sinds kort de mogelijkheid aan leerlingen om hun VCA- Lees meer
Oproep voor donderdag 21 november: ‘Oud-leerlingen RGO vmbo/mavo vertellen’
Oproep voor donderdag 21 november: ‘Oud-leerlingen RGO vmbo/mavo vertellen’
Ben je oud-leerling (vmbo/mavo) van de RGO? Heb je een leuke MBO-studie of een beroep om over te vertellen? Meld je dan aan voor 'Oud-leerlingen v Lees meer
De RGO  en Technieksucces leren je een robot programmeren
De RGO en Technieksucces leren je een robot programmeren
In de herfstvakantie kun je op een leuke manier kennis maken met programmeren. Van dinsdag 22 tot en met donderdag 24 oktober 2019 kun je een workshop Lees meer
Leerlingen vrij vanwege ontwikkeldagen
Leerlingen vrij vanwege ontwikkeldagen
Om meer tijd en ruimte te creëren voor ontwikkeltijd en om de werkdruk te verminderen, is er besloten de lestaak voor docenten te verminderen. Lees meer
Vacature facilitair medewerker
Vacature facilitair medewerker
Wegens ziektevervanging van een collega zijn wij voor de RGO vmbo locatie Langeweg op zoek naar een facilitair medewerker voor 0,35 fte. Lees meer
Aanmelden proefstuderen groep 8
Aanmelden proefstuderen groep 8
Lijkt het jou leuk om de sfeer te proeven op de RGO? Meld je dan hier aan voor een van onze proeflessen! Lees meer
RGO vmbo | Groen fleurt het restaurant op!
RGO vmbo | Groen fleurt het restaurant op!
In de afgelopen weken zijn de leerlingen van klas 4 Bloemsierkunst van profiel Groen in de weer geweest om bloemstukjes te maken voor het restaurant. Lees meer
Campagne twee naast elkaar
Campagne twee naast elkaar
Veel fietspaden zijn te smal om met meer dan 2 naast elkaar te fietsen. Je valt er niet alleen andere weggebruikers mee lastig, het is ook gevaarlijk Lees meer
Bouw Beroepscampus Middelharnis van start
Bouw Beroepscampus Middelharnis van start
Op dinsdag 25 juni is in het gemeentehuis de aannemingsovereenkomst voor de Beroepscampus Middelharnis getekend. Lees meer
RGO feliciteert alle geslaagden (2e tijdvak)
RGO feliciteert alle geslaagden (2e tijdvak)
Nadat de RGO twee weken geleden heel veel geslaagden kon feliciteren met het behalen van hun diploma, zijn nu de geslaagden van het 2e tijdvak bekend. Lees meer
Leerlingen kiezen voor een vervroegd examen
Leerlingen kiezen voor een vervroegd examen
Vier leerlingen van de RGO vwo - havo - mavo hebben dit schooljaar met goed gevolg vervroegd examen gedaan voor diverse vakken. Lees meer
English Summer School Experience op de RGO, doe mee!
English Summer School Experience op de RGO, doe mee!
Samen met Anglia organiseert de RGO ook dit jaar weer een Summer School: The English Experience. Lees meer
Geslaagden!
Geslaagden!
We zijn als school bijzonder trots op alle geslaagden van het eerste tijdvak. Tijd voor een feestje, lekker uitrusten én genieten! Lees meer
Eva Hoek schildert met een boodschap
Eva Hoek schildert met een boodschap
Eva Hoek uit Ouddorp (13) is een ongekend schildertalent! N.a.v. een programma over de bedreigde diersoort de walvis raakte Eva geïnspireerd. Lees meer
Nederland, democratie en veiligheid
Nederland, democratie en veiligheid
Vandaag was op de RGO vwo - havo - mavo de start van de projectweek 'Nederland, democratie en veiligheid'. Lees meer

Agenda


19
NOV
Plussenlessen groep 8


20
NOV
Doemiddag


29
JAN
Doemiddag


Meer agenda

Tip redactie