vestigingen Werken bij de RGO

Goed onderwijs

Goed onderwijs voor alle niveaus op 3 locaties


De RGO is al jarenlang dé school waar leerlingen terecht kunnen voor goed openbaar onderwijs op vwo-, havo-, mavo- en vmbo-niveau.
We zijn een moderne en toekomstgerichte school. Zowel wat betreft lesinhoud en projecten als met de inzet van moderne digitale middelen. Ook de onderwijsondersteuning op de RGO is goed geregeld! Dat horen we vaak en daar zijn we trots op, want ook dát is kenmerkend voor de kwaliteit van ons onderwijs.
We zijn een actieve school; we organiseren veel buitenschoolse activiteiten en doen ieder jaar mee aan landelijke wedstrijden voor diverse vakken.

Uiteindelijk geven we je op de RGO meer mee dan een diploma alleen.

Je groeit op de RGO


Leerlingen die kiezen voor de RGO, kiezen voor een school voor goed openbaar onderwijs tot op het hoogste niveau. Een school waar leerlingen les krijgen in een veilige omgeving, waar we respect voor elkaar heel belangrijk vinden en we onze leerlingen met onze diversiteit aan vakken, projecten en buitenschoolse activiteiten opleiden tot wereldburgers. We zijn modern en toekomstgericht in lesinhoud en projecten. In onze lessen gebruiken we moderne middelen, We kennen onze leerlingen goed en leerlingen kennen elkaar. Leerlingen van alle niveaus vinden bij ons de juiste plek, een plek die past bij zijn/haar niveau.

RGO vwo - havo - mavo - isk, locatie Koningin Julianaweg


RGO Koningin Julianaweg: gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo en isk
Op de RGO vwo - havo - mavo - isk, locatie Koningin Julianaweg, bieden we naast atheneum ook gymnasium aan. Met uitdagend onderwijs leiden we onze leerlingen in het vwo op om de overstap naar universitair onderwijs te kunnen maken. Je ontwikkelt als vwo’er wetenschappelijke vaardigheden die in je vervolgstudie verlangd worden. Excellente basisschoolleerlingen kunnen zich bij ons goed verder ontwikkelen.

Op de havo-afdeling bereiden we leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Na het behalen van je havo-diploma kun je eventueel een doorstart maken naar het vwo.

Je maakt ook op de havo kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal. Zowel het vwo als de havo bieden we vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
Op de mavo bieden we je prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Een van de speerpunten op de mavo is ondernemerschap. Leerlingen leren vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren. Ook technologie en de toepassingen daarvan zijn erg belangrijk geworden. Naast je algemene vakken volg je op de mavo het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten of Economie & Ondernemen.

Leerlingen met havo-ambitie kunnen na het behalen van het mavo-diploma de overstap naar de havo maken.

Goed bereikbaar


De bus stopt voor de deur van de RGO. Vanuit de meeste dorpen in de regio zijn de leerlingen met de bus binnen 30 minuten op school. Het kaartje hieronder geeft aan hoe lang de reistijd is.