BEKIJK IN BROWSER
150x50
Home   |   Nieuws   |   Agenda   |   Contact
Nieuws in 't kort | RGO vmbo
Beste ouders en leerlingen,

Even is de nieuwsbrief niet verschenen, omdat iedereen al zoveel berichten van school kreeg. Iedereen had zijn handen vol aan het realiseren van aanpassingen die door de Corona-crisis noodzakelijk werden. Komende week start de school weer, zoals u vorige week in ons bericht hebt kunnen lezen.

Er zijn heel veel veiligheidsmaatregelen getroffen, lees deze nogmaals door.  Een aanvullende maatregel is dat een mondkapje in het OV verplicht is. Mocht een leerling er op school een willen gebruiken, dan moet hij/zij daar zelf voor zorgen.  We hopen dat we uit deze tijd ook wat kunnen leren en dat gaan we de komende maand ook evalueren.
Daarnaast wordt er nagedacht over 'verlengde onderwijstijd' in de zomervakantie. We houden u daarvan op de hoogte.

Intussen zijn er veel dingen gebeurd, die we normaal gesproken wel gevierd zouden hebben. We denken dan bijvoorbeeld aan het feit dat het hoogste punt van de Campus-Zuid bereikt is. De bouw loopt nog steeds volgens planning en dat betekent dat we in december gaan verhuizen vanuit de Schoolstraat en (deels) Langeweg.
Vóór die tijd gaan Lentiz mbo, vmbo Groen en Economie, biologie en nask onderbouw verhuizen naar 'Het Kompas'. Dit zal in de zomervakantie plaatsvinden.
Momenteel wordt het schetsontwerp voor Nieuwbouw Campus Noord uitgewerkt. De opzet zal in het najaar in de gemeenteraad behandeld worden.

De examens zijn inmiddels allemaal afgerond en we hopen natuurlijk op een positief resultaat.  U heeft als ouder van een leerling in leerjaar 4 al een uitnodiging ontvangen voor de diploma-uitreiking.  We waren hiervoor al snel met een opzet gekomen. Deze zal nog aangepast worden, maar de datum blijft in ieder geval hetzelfde!

Bevordering klassen 1 en 2 (klas 3 heeft geen bevorderingsrichtlijn)
Het bevorderen van de leerlingen:
 • Vanwege de coronacrisis worden de bevorderingsprocedure en/of de bevorderingsrichtlijnen van de leerlingen aangepast. Dit is de opzet:
  • De huidige bevorderingsrichtlijnen blijven van kracht. Dit betekent dat een leerling die niet voldoet aan de bevorderingsrichtlijnen automatisch een bespreekgeval is.
  • Indien een leerling een bespreekgeval is, bepalen de teamleider, de leerlingcoach, de COO en de mentor het vervolgtraject. De mentor neemt contact op met de ouders van een leerling die waarschijnlijk bespreekgeval is.
 • Om het vervolgtraject te bepalen spelen de volgende factoren een rol:
  • De kans op het behalen van een diploma bij het betreffende niveau.
  • De beoordeling van de leerling in de periode van 'les op afstand' op het gebied van inzet, werkhouding, gemaakte opdrachten en aanwezigheid door de vakdocenten. (dus inspanningsverplichting telt mee)
  • In hoeverre heeft de coronasituatie een rol gespeeld bij de huidige resultaten. 
  • Indien van toepassing speelt ook het gekozen vakkenpakket een rol.
 • Het vervolgtraject kan het volgende inhouden:
  • De leerling wordt alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar met hetzelfde niveau; 
  • De leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar met een lager niveau;
  • De leerling doubleert.

Kwaliteitszorg - Leerling-enquête
Vanaf woensdag 8 januari t/m vrijdag 31 januari is de leerling-enquête uitgezet voor alle leerlingen. In deze enquête worden de leerlingen gevraagd naar hun ervaringen met een aantal docenten van wie zij les krijgen. Zo wordt er o.a. gevraagd of de docent de leerling met respect behandelt, of de docent goed uitlegt en of de docent allerlei tips geeft waardoor de leerling beter kan leren. De uitslag van deze enquête wordt gebruikt bij functioneringsgesprekken en teamgesprekken.
Kwaliteitszorg - Tevredenheidsonderzoek leerlingen
Naast de leerlingenquête wordt er ook ieder jaar een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit schooljaar gebruiken we hiervoor de LAKS- monitor (www.laks.nl). De vragen in dit onderzoek hebben betrekking op o.a. veiligheid, communicatie en begeleiding van de leerlingen. Het tevredenheidsonderzoek wordt ingevuld door al onze leerlingen. Het onderzoek is afgenomen van 2 t/m 20 maart. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website: www.scholenopdekaart.nl.

Kwaliteitszorg - Tevredenheidsonderzoek ouders RGO vmbo
In maart 2020 hebben we van 473 ouders een respons ontvangen op het oudertevredenheidsonderzoek voor de locatie Langeweg en Schoolstraat. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. We zijn ontzettend blij met deze respons, waarvoor onze dank aan de deelnemende ouders.  

Het rapportcijfer dat ouders onze school geven is 8,2. Als de resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de landelijke benchmark*, is te zien dat onze ouders meer tevreden zijn dan de ouders van de benchmark over de onderdelen:
 • Veiligheid 
 • Zicht op ontwikkeling
 • Aanbod
 • Verantwoording en dialoog
Onze ouders zijn minder tevreden over ‘zicht op begeleiding’ dan de ouders in de benchmark.  (* benchmark = de resultaten van alle andere scholen die ook dit onderzoek afnemen bij de ouders. Totaal aantal ouders benchmark: 20.898).

Onze ouders zijn met name tevreden over: 
 • Het beeld op de leervorderingen die ze hebben van het kind;
 • De mogelijkheid voor de kinderen de talenten te ontwikkelen;
 • De ICT middelen op school.
De ouders van de leerlingen van onze school zijn minder tevreden (t.o.v. de benchmark) over: 
 • De begeleiding op keuzemomenten (niveau, leerweg, profielkeuze, sector);
 • Het contact met de mentor;
 • Het op de hoogte zijn van de activiteiten van de ouderraad. (NB Op de locaties Langeweg en Schoolstraat is geen ouderraad).

M.b.t. de positieve resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek zullen we ons best doen deze te continueren. De aandachtspunten ter verbetering zullen verder worden geanalyseerd en verbeterd. Zo worden ook de opmerkingen die zijn gemaakt serieus meegenomen. We hopen dat u hier snel resultaat van zult zien. 

Als u meer wilt lezen over het onderzoek, zoals de resultaten per domein en de vergelijking met andere scholen, kunt u dit terugvinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

Kwaliteitszorg - Veiligheid
We merken dat een aantal leerlingen zowel bij PPO (onderbouw) als bij het profielvak (bovenbouw) niet goed let op de veiligheid. Ze dienen (afhankelijk van het gekozen profiel) stofjas, veiligheidsschoenen, overall en veiligheidsbril bij zich te hebben én te dragen. 

Is dit bij een leerling niet in orde, dan betekent dat: GEEN LES!

Wilt u dit thuis ook nog eens bespreken?

RGO zet medewerkers Nieuw Rijsenburgh in het zonnetje
In de afgelopen weken hebben docenten en ondersteunend personeel doorgewerkt om de perkplanten op te kweken. Inmiddels staat de kas vol met een kleurrijke lappendeken van zeker 1500 eenjarigen. Om deze planten toch een passende eindbestemming te geven is er voor elke medewerker van Nieuw Rijsenburgh een pakketje gemaakt met een aantal bijzondere perkplanten. Dit om de medewerkers een hart onder de riem te steken in deze zware periode, waarin veel verlangd wordt van het zo belangrijke zorgpersoneel. De RGO en Nieuw Rijsenburgh hebben al een aantal jaren een prettige samenwerking waarbij leerlingen activiteiten voor de bewoners organiseren, zoals bloemschikken of knuffelen met de dieren van de school. 

De pakketjes zijn vrijdag 7 mei bezorgd bij de ingang van Nieuw Rijsenburgh. Speciale dank gaat hierbij uit naar snackbar Kruik uit Middelharnis, die de tasjes heeft geschonken waarin de perkplanten verpakt zijn.