vestigingen

Corona maatregelen

Corona maatregelen


Sinds de start van het schooljaar 2020-2021 is onderstaande informatie betreffende de corona maatregelen aan ouders en leerlingen verstuurd.


BERICHT 21 september 2020: aandacht voor absentiemelding
Momenteel wordt onze pedagogisch conciërge overspoeld door absentiemeldingen via de telefoon en via de e-mail.

Volgens artikel 26 uit de Wet publieke gezondheid is het voor scholen verplicht om aan de GGD te melden wanneer er meerdere leerlingen in een klas met dezelfde (verkoudheids) klachten zijn. 

Om deze informatie door te kunnen geven aan de GGD hebben wij onderstaande gegevens nodig. Wilt u zo vriendelijk zijn deze aan ons door te geven wanneer u de leerling absent meldt?
  • Naam leerling
  • Klas 
  • Wilt u aan ons doorgeven of de leerling Corona gerelateerde klachten heeft?
  • Is uw zoon/dochter in staat om lessen op afstand te volgen? 
Een absentiemelding kan op de volgende wijze worden gedaan:

(Bij voorkeur) een e-mail met de gevraagde gegevens sturen naar absentie@rgomiddelharnis.nl
Telefonische absentiemelding via 0187 66 77 10. Wanneer u de voicemail inspreekt, willen wij u verzoeken ook dan de benodigde gegevens in te spreken.

Vanzelfsprekend komt uw zoon/dochter alleen naar school als er geen Corona gerelateerde klachten zijn, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, en/of koorts boven de 38 graden. 

Als de leerling 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school. Via de eerder genoemde opties dient u uw zoon/dochter beter melden.


BERICHT 27 AUGUSTUS 2020: maatregelen met ingang van 1 september
Afstand houden
In het nieuwe schooljaar hoeven de leerlingen in het VO onderling geen afstand van 1,5 meter aan te houden. Ook leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven naar andere leerlingen op school geen afstand te houden. Buiten school dienen deze leerlingen zich wel te houden aan de regel van 1,5 meter afstand. Naar medewerkers van de school dienen alle leerlingen 1,5 meter afstand te houden. Docenten moeten onderling en naar leerlingen toe een afstand houden van 1,5 meter. 

Ventilatie
In de media zijn de afgelopen dagen veel berichten verschenen over de ventilatie. Op de locatie Koningin Julianaweg voldoet de ventilatie aan de eisen zoals die gesteld worden door het RIVM en in de adviezen van de rijksoverheid staan vermeld. Er vindt geen recirculatie plaats, maar de lucht wordt voortdurend ververst.

Terugkomst uit een vakantieland met een oranje of rood reisadvies
Bent u op vakantie geweest naar een vakantieland met een oranje of rood reisadvies, dan is het dringende verzoek om 10 dagen in quarantaine te gaan. Op de site van de rijksoverheid vindt u hierover meer informatie. 

Informatieavonden
Omdat wij ouders graag persoonlijk ontmoeten gaan onze informatieavonden wel door, echter in een aangepaste vorm. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Regels in het klaslokaal en op school
Om het onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid nageleefd. Onderstaande regels gelden in het klaslokaal en op school. Wij vragen iedereen de regels goed door te nemen en zich aan de regels te houden.

Aanwezigheid
Als een leerling ziek is, dan wordt dit zoals gebruikelijk gemeld. In alle andere situaties geldt aanwezigheidsplicht. Bij spijbelen wordt de gemiste tijd dubbel op school ingehaald.

Hieronder verschillende mogelijke situaties ivm met Corona gerelateerde klachten:

Leerling is thuis, maar kan lessen volgen
Leerlingen die de les niet op school kunnen volgen moeten kunnen aanhaken bij de les, waarbij de leerling zijn/haar camera aanzet. Contact verloopt via:
  • of de docent maakt contact via Google Chat en deelt zijn scherm
  • of een klasgenoot maakt (via Google Chat) contact en richt de camera of zijn/haar telefoon op het bord.
  • of de docent maakt gebruik van een webcam, die op het bord gericht wordt.
Docent is thuis, maar kan werken
Zo mogelijk wordt gezorgd voor opvang door een collega (door dagrooster). Indien dit niet lukt, gaan leerlingen naar de mediatheek of de aula en volgen de les via Google Chat. De docent maakt bij de start van de les altijd contact met de leerlingen via Chat/Meet en blijft gedurende de les beschikbaar voor vragen.  

School wordt tijdelijk gesloten
Mocht de school opnieuw tijdelijk gesloten worden, dan worden de lessen online, volgens het normale rooster voortgezet. Huiswerk staat dagelijks in Magister en communicatie met de hele klas verloopt via de Google Chat. Elke les start altijd online via Google Chat.

Daarnaast dienen de leerlingen zich aan een aantal regels te houden.

De leerling
  • gaat via de kortste weg naar het volgende lokaal.
  • gaat bij aankomst bij het lokaal direct naar binnen.
  • verblijft tijdens de lessen en pauzes niet op de gangen.
Handige links
- www.goeree-overflakkee.nl
- www.rivm.nl
- www.oudersenonderwijs.nl


Zijn er vragen? Stuur een e-mail naar corona@rgomiddelharnis.nl