vestigingen

Corona maatregelen

Corona maatregelen


Hieronder een overzicht van de belangrijkste berichten die eerder zijn gecommuniceerd:

Algemeen
 • Het reguliere rooster inclusief alle flexuren wordt weer gevolgd; de gymlessen worden zoveel mogelijk verplaatst naar buitenlocaties. Rond de herfstvakantie worden ze gegeven in de De Staver.
 • Leerlingen gaan van lokaal naar lokaal en docenten blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal.
 • Leerlingen wachten niet op de gang, maar gaan direct het lokaal in.
 • Er is aandacht voor ventilatie en worden metingen gedaan; indien nodig volgt daar actie op.
 • Ramen en deuren staan open om zo goed mogelijk te ventileren. Daarom is het belangrijk dat bij  lagere temperaturen de leerlingen zich warm kleden.
 • Docenten wisselen pas van lokaal als de gang zoveel mogelijk leeg is.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk binnen via ingangen zoals voor de zomervakantie toegepast (via praktijkingangen, hoofdingang, achterpleiningang)
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van leerlingen. Leerlingen onderling hoeven dit niet.
Aandacht voor absentiemelding
Momenteel krijgt onze administratie veel absentiemeldingen. Volgens artikel 26 uit de Wet publieke gezondheid is het voor scholen verplicht om aan de GGD te melden wanneer er meerdere leerlingen in een klas met dezelfde (verkoudheids)klachten zijn. Om deze informatie door te kunnen geven aan de GGD hebben wij onderstaande gegevens nodig. Wilt u zo vriendelijk zijn deze aan ons door te geven wanneer u de leerling absent meldt?
 • Naam leerling
 • Klas 
 • Wilt u aan ons doorgeven of de leerling Corona gerelateerde klachten heeft?
 • Is uw zoon/dochter in staat om eventueel lessen op afstand te volgen? Zo ja, dan proberen we dat te regelen.
Een absentiemelding kan op de volgende wijze worden gedaan:
 • (Bij voorkeur) een e-mail met de gevraagde gegevens sturen naar schoolstraat@rgomiddelharnis.nl
 • Telefonische absentiemelding via 0187 48 54 44 
 • Daarnaast contact opnemen met de mentor
Vanzelfsprekend komt uw zoon/dochter alleen naar school als er geen Corona gerelateerde klachten zijn, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, en/of koorts boven de 38 graden (zie adviezen RIVM) Als de leerling 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school. Via de eerder genoemde opties dient u uw zoon/dochter beter te melden.

Afstand houden
In het nieuwe schooljaar hoeven de leerlingen in het VO onderling geen afstand van 1,5 meter aan te houden. Ook leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven naar andere leerlingen op school geen afstand te houden. Buiten school dienen deze leerlingen zich wel te houden aan de regel van 1,5 meter afstand. Naar medewerkers van de school dienen alle leerlingen 1,5 meter afstand te houden. Docenten moeten onderling en naar leerlingen toe een afstand houden van 1,5 meter. 

Mondkapjes
Door leerlingen verplicht te gebruiken bij: PIE, BWI, MT, DP, Groen, ZW en handvaardigheid.
De docent gebruikt mondkapje of beschermkap. We doen dit omdat het bij deze vakken niet te voorkomen is dat de docent voor uitleg dicht bij de leerling komt te staan. De leerlingen dienen zelf voor mondkapjes te zorgen. Het is leerlingen vrij om in de gangen bij leswisselingen een mondkapje te dragen.

Terugkomst uit een vakantieland met een oranje of rood reisadvies
Bij terugkomst uit een vakantieland met een oranje of rood reisadvies, volgt waarschijnlijk 10 dagen quarantaine. Op de site van de rijksoverheid staat informatie over hoe te handelen bij terugkomst uit een land met een oranje of rood reisadvies.

Oudercontacten
We gaan uit van de volgende afspraken (is ook advies van de VO-raad)
 1. Informatieavonden kunnen - aangepast - doorgaan. 1 ouder per kind en verdeeld over verschillende sessies. Uitnodigingen hiervoor volgen later.
 2. MOL-gesprekken (Mentor-Ouder-Leerlingen) kunnen doorgaan.