vestigingen Werken bij de RGO

Gezonde school

Gezonde school


De RGO biedt een omgeving waarin gezond eten vanzelfsprekend is en werkt aan gezondheidsbevordering op school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines. 

Onder de Gezonde School vallen gezondheidsthema’s als voeding, bewegen en genotmiddelen.

Gezondheidsthema Roken en Alcohol
  • De school voert een lesaanbod of lespakket uit voor de thema’s roken en/of alcohol; 
  • Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de thema’s roken en/of alcohol via nieuwsbrieven, website, schoolgids of andere bronnen;
  • Alcohol wordt bij geen enkele activiteit geschonken in het bijzijn van leerlingen;
  • Het schoolterrein is rookvrij.
Gezondheidsthema Sport en Bewegen
  • De RGO heeft in november 2016 het themacertificaat Bewegen en sport behaald. Dit vignet is drie jaar geldig; 
  • Op de RGO is een leerlingen-sportraad aanwezig, die meedenkt over de invulling van het sportprogramma.
Gezondheidsthema Voeding 
  • Ouders krijgen voorlichting van de school, worden gestimuleerd gezonde lunchpakketten mee te geven en worden zo nodig aangesproken; 
  • Voeding maakt deel uit van het curriculum; 
  • Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over het voedingsbeleid via nieuwsbrieven, website, schoolgids of andere bronnen; 
  • De school heeft een gezonde schoolkantine volgens de normen van het voedingscentrum