vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Infovoorziening

Infovoorziening


Alle ouders/verzorgers krijgen in het begin van het schooljaar een inlognaam + wachtwoord. Hiermee kunnen ze inloggen in ons leerlingvolgsysteem Magister. Hierin is inzichtelijk: de cijfers, de absentie en het huiswerk.

In leerjaar 1 is er driemaal per jaar een zogenaamd MOL-gesprek (Mentor-Ouder-Leerling). In zo'n gesprek bespreekt de leerling hoe het gaat op school. Te denken valt aan cijfers, gedrag en keuzes voor profiel en/of leerweg. Ook in de hogere leerjaar zijn er MOL-gesprekken. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds contact op te nemen met de mentor of een vakdocent.

De klassen werken met een voortschrijdend gemiddelde. Aan het eind wordt dit afgerond op een heel cijfer. Alle cijfers tellen mee voor de overgang. Er worden geen tussenrapporten meer uitgereikt, alleen een eindrapport. Via Magister kunt u namelijk altijd op de hoogte zijn van de actuele cijfers.

Informatieavonden
In alle leerjaren vinden er informatieavonden plaats voor ouders/verzorgers. Voor de ouders van de brugklassers vinden die plaats in september. Presentaties worden daarna altijd geplaatst op de website: www.rgomiddelharnis.nl

Spreekuren
Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is altijd de mentor. Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met een decaan, zorgcoördinator of teamleider. Het telefoonnummer van de school en de email-adressen van de genoemde personen zijn te vinden op de website: www.rgomiddelharnis.nl