vestigingen

Leerlingen - Lestijden

Lestijden RGO vmbo


Lestijden
De schooldag begint om 8.35 uur en eindigt uiterlijk om 16.05 uur. Er zijn per dag 2 kleine pauzes (15 en 10 minuten) en een lunchpauze van 25 minuten.
De lunchpauzes voor de klassen 1 en 2 zijn gescheiden. Dit geldt niet voor de klassen 3 en 4. Na afloop van de lessen gaan leerlingen naar huis en blijven ze niet hangen. 

 Klas 1   klas2 en hoger
1e uur 08.35 – 09.15
2e uur 09.15 – 10.00
3e uur 10.00 – 10.45
Pauze 10.45 – 11.00
4e uur 11.00 – 11.45
 Pauze 11.45 – 12.10  5e uur 11.45 – 12.30
 5e uur 12.10 – 12.55  Pauze 12.30 – 12.55
6e uur 12.55 – 13.40
7e uur 13.40 – 14.25
 Pauze 14.25 – 14.35
8e uur 14.35 – 15.20
9e uur 15.20 - 16.05

Flexuren
In het rooster zijn 4 flexuren opgenomen: op maandag 1e lesuur, dinsdag het 9e lesuur, woensdag het 1e lesuur en vrijdag het 1e lesuur. In deze flexuren
worden, soms verplicht, gedurende een bepaalde periode - de volgende activiteiten aangeboden:
1. huiswerkuur
2. extra uitleg
3. inhalen achterstanden
4. verrijkingsstof
5. muziek (verplicht, 1e klas gedurenden een bepaalde periode)
6. ict/mediawijsheid (verplicht, 1e klas geduren
de een bepaalde periode)
7. indien mogelijk een variërend aanbod

Mentoruur
Donderdags het 7e lesuur is voor alle leerlingen ingeroosterd als mentoruur. Docenten kunnen dan hun hele mentorgroep oproepen om bepaalde zaken te
bespreken of deze tijd inruimen voor individuele gesprekken.

Lesuitval en tussenuren
Door de schoolleiding wordt al het mogelijke gedaan om de leerlingen ‘bij de les te houden’. Toch zal het gebeuren dat lessen, bijvoorbeeld wegens ziekte
van een leerkracht, komen te vervallen. Leerlingen kunnen in de aula verblijven. De leerlingen hebben in hun rooster in principe geen tussenuren. Afhankelijk van het vakkenpakket kan het voorkomen dat een leerling van het derde of vierde leerjaar wel tussenuren heeft.