College

Ben jij een baas in het verkeer?

05-09-2023

Op donderdag 24 augustus bezocht wethouder Henk van Putten van Goeree-Overflakkee RGO College. Hij woonde een deel bij van de TotallyTraffic les "The Battle" die aan de derdejaars leerlingen werd gegeven. Een speciaal programma van plezier en educatie voor onze leerlingen om hen bewust te maken van de gevaren op de weg.
 
Geen saai moment, tijdens The Battle! 

Nadat de klas in twee groepen was verdeeld daagden de voorlichters van TeamAlert de leerlingen uit om met de ene helft van de groep met een aantal attributen veilige en onveilige verkeerssituaties uit te beelden. De anderen moesten raden welk gedrag er aan de orde was. Ook moesten quizvragen worden beantwoord.
 

Een laatste onderdeel van de les ging over het formuleren van een eigen goed voornemen voor veilig verkeersgedrag.
 

Nadat het lesprogramma was afgesloten presenteerden de voorlichters de Ouder-Kind Deal en riepen ze de leerlingen op deze met hun ouders te ondertekenen en in te sturen. Ze deelden pennen uit met een qr-code, waarmee deze deal online te vinden is.


In de reportage die rond de les werd gemaakt licht Geke van der Veen van TeamAlert toe waarom ouderbetrokkenheid ook in het voortgezet onderwijs nog belangrijk is. Leerlingen Ian en Kees geven hun reactie op de les. Henk van Putten onderstreept het belang van de lessen en van de inzet van ouders en heeft een oproep voor hen.

Voor de RGO is veiligheid een belangrijk speerpunt; op school èn in het verkeer.