Beroepscampus

Beroepscampus ondergedompeld in duurzame samenleving

13-10-2023

Maar liefst vijf dagen lang hebben vmbo-leerlingen en mbo-studenten van de Beroepscampus zich verdiept in het thema Circulariteit, in het kader van de Week van de Duurzaamheid (9 – 13 oktober). Met films, projecten, bezoeken en ervaringen heeft de circulaire samenleving een plaats gekregen in het onderwijs en in het persoonlijk leven van de leerlingen, studenten en docenten. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn van gemeente Goeree-Overflakkee heeft de week afgesloten met een bezoek aan de Beroepscampus. “Het is mooi om te zien hoe de leerlingen op verschillende manieren met het thema circulariteit aan de slag zijn gegaan. Beter omgaan met grondstoffen is een belangrijke stap naar een duurzame wereld. Het enthousiasme van deze leerlingen dient als voorbeeld voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee.”

​Albeda College, ​CSG ​Prins Maurits, Lentiz en RGO verzorgden gezamenlijk prikkelende programma’s voor de leerlingen vmbo en studenten mbo. Het Albeda College onderzocht samen met de studenten de teelt van avocado’s en de consequenties voor natuur, mens en milieu. Bij Lentiz stond de eiwittransitie centraal. De proefveldjes in het project Van Pallandtpolder worden door de studenten onderhouden op basis van een teeltplan met teelt uit verschillende leerjaren. Het teeltplan bestaat uit wintertarwe, plantuien, erwten en aardappelen, en uit de voedergewassen winterveldbonen, grasklaver, snijmaïs en voederbieten.  De mest die vrij komt na het voederen wordt weer voor de proefveldjes gebruikt. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de landbouwgrond in de Van Pallandt­polder verpacht voor experimenten op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw, waar Lentiz dankbaar gebruik van maakt. 

RGO Beroepscampus had tijdens de Week van de Duurzaamheid schoolbreed aandacht voor het thema binnen de lessen. Zo werden er bij profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie - samen met het biologische cateringbedrijf Van Land naar Pan - ganzenburgers gemaakt. Ganzen worden afgemaakt in verband met de schade die ze aan het land aanrichten. Normaliter worden deze ganzen niet voor consumptie aangewend, maar in deze week van de duurzaamheid wel! De leerlingen hebben van de ganzenfilets burgers gemaakt, aangevuld met biologische salade en frites en hier daarna zelf van gesmuld.

De leerlingen van CSG Prins Maurits kookten met een mysteriebox, waar producten inzaten met een korte houdbaarheidsdatum. Slim koken, vers bereiden, en vervolgens opeten of invriezen ging de leerlingen goed af! Andere leerlingen hebben paspoppen met behulp van schoon restafval aangekleed. Vrijdag 13 oktober gingen de leerlingen aan de slag om op een verantwoorde wijze shampoo te maken. Dat bespaart geld, afval én er wordt geen gebruik gemaakt van chemische stoffen. 

De Week van de Duurzaamheid werd door de leerlingen en studenten als zeer positief ervaren. “Met deze lessen leren leerlingen na te denken over het maken van verantwoorde keuzes in deze consumptiemaatschappij”, aldus één van de docenten.