College

Tutoring op RGO College

09-11-2021

Tutoring is een systeem waarbij leerlingen extra ondersteuning krijgen in een vak waar ze moeite mee hebben. Die extra ondersteuning wordt gegeven door leerlingen uit klas 4 of hoger aan leerlingen uit klas 1 en 2. Tutoring is dus een soort bijles, maar dan voor leerlingen door leerlingen. Tutoring is geschikt bij lichte studieproblemen en heeft een tijdelijk karakter. Voldoende inzet tijdens vaklessen en tutorsessies is natuurlijk een vereiste.

Regels voor tutoring:
  • Tutoring vindt altijd plaats op school
  • Tutoring vindt plaats buiten het lesrooster, of in tussenuren
  • Er zijn dit schooljaar geen kosten verbonden aan tutoring
  • Leerlingen uit de bovenbouw krijgen voor het geven van een tutorles een vergoeding.
  • Tutor en leerling houden in een gedeeld bestand met de organisatie bij wanneer er een tutorles was en wat er tijdens de tutorles is gedaan/besproken