College

Uitdagende flexuren

13-10-2022

Ook dit schooljaar zijn er op de eerste lesuren weer flexuren. Flexuren zijn extra lesuren naast de reguliere lessen waar leerlingen zich vrijwillig (óf verplicht indien de docent dit nodig vindt) voor in kunnen schrijven. Flexuren kunnen verbreding, verdieping of ondersteuning voor een bepaald vak geven. Een aantal uitdagende flexuren willen we extra onder de aandacht brengen. Zie afgebeelde flyer.