vestigingen Werken bij de RGO

Cambridge in plaats van Anglia


Cambridge in plaats van Anglia

Cambridge Engels maakt met ingang van schooljaar 2021-2022 onderdeel uit van het onderwijsaanbod op het RGO College. In klas 1 en 2 (vanaf schooljaar 2022-2023) volgen alle leerlingen verplicht een aantal periodes Cambridge Engels. Na deze periode hebben de leerlingen de mogelijkheid om in een flexuur zich verder voor te bereiden op de verschillende examens. Engels is een belangrijk vak omdat het na de middelbare school een grote rol blijft spelen, bijvoorbeeld in studie of werk met internationale contacten. Het RGO College wil leerlingen de kans bieden om nog beter Engels te leren met het vak Cambridge Engels.


Met een Cambridge examen kun je een speciaal Cambridge certificate behalen. Er zijn examens op verschillende niveaus, van beginner (A1) tot bijna moedertaalniveau (C2). Elk examen test een specifiek niveau Engels. Het examen bestaat uit vijf onderdelen: reading, use of English, writing, listening en speaking. Je kunt met het Cambridge certificate aantonen dat je Engels op een zeker niveau beheerst. Dit kan bijvoorbeeld een eis zijn om een bepaalde opleiding te mogen volgen of om bij een internationaal bedrijf te mogen solliciteren. Voor meer informatie ga je naar: Cambridge Engels