vestigingen

Dag van de mensenrechten


Dag van de mensenrechten

Elk jaar wordt op 10 december internationaal ‘De dag van de mensenrechten’ gevierd.
Op de dag ervoor wordt er op de RGO in de klassen V3, M3 en in de ISK-groepen hieraan aandacht besteed met verschillende activiteiten.
In 1948 werd op 10 december door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aanvaard.
Vooral sinds de jaren tachtig worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. Voor 10 december 1988 werden wereldwijd door Amnesty International meer dan 13 miljoen handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring. Op 10 december wordt ook de Nobelprijs
van de Vrede uitgereikt. De verklaring werd ontworpen door de VN Commissie voor Mensenrechten en gepropageerd door met name Eleanor Roosevelt (1884-1962), de weduwe van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.