vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Cijfers

Cijfers


Proefwerkregeling
In een proefwerkrooster wordt door de docenten aangegeven op welke dagen de proefwerken worden afgenomen. Als regel geldt dat er slechts één proefwerk per dag mag worden afgenomen. Naast proefwerken maken de leerlingen schriftelijke overhoringen. Deze werkjes mogen gegeven worden op een dag dat er ook een proefwerk is opgegeven. Ze zijn kleiner van omvang en tellen minder zwaar mee bij de bepaling van het eindcijfer dan een proefwerkcijfer.

De docent heeft de keuze om toetsen van verschillend gewicht te geven. Er zijn drie mogelijkheden:
  • een 1-toets (kleine mondelinge of schriftelijke huiswerkoverhoring)
  • een 2-toets (een wat grotere schriftelijke overhoring van leerwerk, dat betrekking heeft op een aantal lessen. In de eerste periode van het jaar kan dit ook een proefwerk zijn)
  • een 4-toets  (een toets die in zwaarte overeenkomt met wat gewoonlijk een proefwerk of repetitie wordt genoemd)
De docent geeft een 4-toets minstens een week van tevoren op, als er voorwerk verricht moet worden. Er mag aan een klas slechts één 4-toets per dag worden opgegeven, tenzij de schoolleiding anders beslist.

Toetsweken
Gedurende het schooljaar worden vier toetsweken georganiseerd waarin de (meeste) reguliere lessen vervallen. Aan de eerste toetsweek doet de tweede fase mee. De tweede fase bestaat uit: H4, H5, A4, A5 en A6. Aan de tweede toetsweek wordt deelgenomen door alle klassen met uitzondering van de brugklassen en V2 en M2. Aan de derde toetsweek wordt deelgenomen door de tweede fase, A3, H3, vmbo 4 en mavo 4. Aan de vierde toetsweek nemen alle leerlingen deel.

Toetsen
Je schrijft je toetsen met balpen of vulpen. Je tekent met potlood. Je gebruikt voor verbeteringen geen correctielak.
Een proefwerk (ook repetitie genoemd) is minstens een week van tevoren opgegeven. Je kunt niet meer dan één proefwerk per dag hebben. Alleen in toetsweken of door inhaalwerken kunnen dat er meer zijn.
Mondelinge of schriftelijke overhoringen (mo’s, so’s) hoeven niet aangekondigd te worden. Een overhoring kan nooit even zwaar tellen als een repetitie.
Bedrog (of poging daartoe) kan worden bestraft door het cijfer 1 toe te kennen aan het werk.
Docenten kijken een schriftelijke overhoring binnen vijf werkdagen na en een repetitie binnen tien werkdagen. Uiterlijk 5 werkdagen daarna moeten de behaalde cijfers zijn opgenomen in Magister, het cijferadministratiesysteem van de school.

Als je niet in staat bent geweest het huiswerk te leren of te maken, meld je je met een briefje van één van je ouders/verzorgers vóór de aanvang van de les bij de docent. De docent bepaalt vervolgens of de leerling de toets toch direct moet maken of uitstel krijgt.

Voor de tweede fase en de 3e en 4e klassen vmbo en mavo geldt een andere regeling. Deze regeling is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA wordt voor 1 oktober van het betreffende schooljaar gepubliceerd op de website van de school.Voor de tweede fase en de 3e en 4e klassen vmbo en mavo geldt een andere regeling. Deze regeling is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is gepubliceerd op de website van de school.