vestigingen Werken bij de RGO

Kwaliteit

Kwaliteit


Inspectie
De inspectie van het onderwijs onderzoekt door middel van schoolbezoek de kwaliteit van het onderwijs op de RGO. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Voor nadere informatie over het toezicht op de RGO en de bevindingen van de inspectie staat hieronder de link naar de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Vensters voor Verantwoording
In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren. De RGO is een van de eerste scholen in Nederland die op deze manier de vensters open heeft gezet. De RGO heeft een eigen site, waar de cijfers en grafieken van de twintig indicatoren gepresenteerd worden.

Hieronder vindt u links naar de verschillende websites:

U kunt de Vensters van de RGO vinden via deze website.
Voor de gegevens van alle scholen van Nederland, voor zover hun Vensters beschikbaar zijn: www.scholenopdekaart.nl
Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op: www.venstersvoorverantwoording.nl
Reacties op deze manier van horizontaal verantwoorden zijn bijzonder welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar:
info@rgomiddelharnis.nl

Disclaimer: de website Vensters voor Verantwoording is nog volop in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.