vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Ziekmelden

{"nl":"Ziekmelden"}


{"nl":"Ziekmelden RGO Beroepscampus<\/strong>
Word je thuis ziek, laat dan voor 08.30 uur, door een van je ouders, naar school bellen (0187 485 444). Ben je langdurig ziek, laat dan een van je ouders contact opnemen met je mentor. Wellicht kunnen er maatregelen genomen worden om de (leer)achterstand te beperken. Dat is heel belangrijk!
NB. Leerlingen van de locatie RGO Koningin Julianaweg melden zich ziek via: 0187 667710 of via absentie@rgomiddelharnis.nl.

Beter melden<\/strong>
Je bent weer beter en dan? Informeer of je tijdens je ziekte repetities, opdrachten e.d. gemist hebt en maak afspraken met de betreffende docenten over het inhalen van repetities en huiswerk.

Je wordt ziek op school en dan? Als je ziek wordt op school dan worden je ouders gebeld. Je naam wordt genoteerd en als je eenmaal thuis bent, laat je naar de school bellen door een van je ouders. Bij ernstige situaties vragen we je ouders om je op school op te (laten) halen."}