vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Infovoorziening

Infovoorziening


Online cijfers inzien: Magister
Ouders ontvangen in september van elk schooljaar een inlognaam+wachtwoord om de prestaties van hun zoon/dochter online te volgen.

De overzichten van de behaalde cijfers en de absentiegegevens zijn doorlopend beschikbaar. Deze gegevens zijn te vinden via onze eigen website op de homepage.  De leerlingen en de ouders kunnen met behulp van een code via het internet inzage krijgen in de behaalde cijfers (magister). De code wordt verstrekt door de administratie van de school.

Spreekmiddag/avond
Twee keer per jaar ontvangen ouders een uitnodiging om zich in te schrijven voor een spreekmiddag/avond. De ouders kunnen zich via magister inschrijven.

Voortschrijdend gemiddelde
In alle klassen wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Alle behaalde cijfers tellen mee voor het eindcijfer aan het einde van het schooljaar. Het voortschrijdend gemiddelde wordt aan het eind van het schooljaar naar beneden of naar boven afgerond op een geheel getal (bijvoorbeeld: 6,50 wordt een 7 en een 6,49 wordt een 6).

Informatieavonden
Voor de ouders van de brugklasleerlingen vindt na enkele weken een informatieavond plaats. Op deze avond wordt voorlichting gegeven over de manier van werken bij de diverse vakken. In oktober is er voor de brugklasouders een kennismakingsavond met de brugklasmentoren. Naast praktische zaken zoals huiswerk, proefwerken, bevorderingsrichtlijnen en begeleidingsactiviteiten is er dan ook gelegenheid om over de eerste ervaringen van de leerlingen te praten.

Ook in hogere leerjaren zijn er dergelijke voorlichtingsavonden. Voor alle niveaus van klas 2 wordt in september een informatieavond georganiseerd. Voor de ouders van de leerlingen die hun schoolcarrière na klas 2 zullen vervolgen in vmbo klas 3 of mavo klas 3 is er een informatieavond in maart.

Voor V3 en V4 vindt in september/begin oktober een informatieavond plaats. Tijdens deze avond wordt het examenreglement besproken en kan er kennisgemaakt worden met de mentor. In maart is er voor V3 nog een aparte informatieavond waarbij de mogelijkheden met betrekking tot het vakkenpakket besproken worden.

Voor H3 en A3  is er in september/begin oktober een informatieavond. Tijdens deze avond wordt de keuzebegeleiding nader toegelicht en kunnen ouders kennis maken met de mentor van hun zoon/dochter. Voor alle leerlingen van H3, A3 en voor de leerlingen uit M4 die door willen stromen naar de havo wordt in maart een voorlichtingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond zal nader ingegaan worden op de verschillende vakkenpakketten, mogelijkheden en onmogelijkheden voor het kiezen van het vakkenpakket. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over de nieuwe vakken voor havo/vwo.

Ook voor  de ouders van de leerlingen uit H4, H5, A4 en A6 wordt een informatieavond in september georganiseerd. Op deze avond krijgt men uitleg over de tweede fase en wordt het examenreglement besproken. In het examenreglement staan de rechten en plichten die vanaf het 4e leerjaar gelden. Ook zal er tijdens deze avond gelegenheid zijn kennis te maken met de mentor.

Spreekuren
De rector, conrectoren, teamleiders en de decaan zijn via het algemene telefoonnummer op school te bereiken. Met de mentoren en overige docenten kunnen afspraken worden gemaakt via de leerlingen of via een e-mail adres. De contactgegevens kunt hier vindenDe rector, conrectoren, teamleiders en de decaan zijn via het algemene telefoonnummer op school te bereiken. Met de mentoren en overige docenten kunnen afspraken worden gemaakt via de leerlingen of via een e-mail adres. De contactgegevens kunt hier vinden