vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Ouders en school

Ouders en school


We vinden de samenwerking met de ouders van onze leerlingen erg belangrijk. Niet alleen op de momenten dat we samen de beste beslissingen voor de leerling moeten maken, maar ook als het gaat om de betrokkenheid van ouders op en in de school. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen thuis ondersteunen en belangstelling tonen voor hun schoolresultaten.

De mentor is het eerste aanspreekpunt tussen de leerling en thuis. Twee keer per jaar worden leerlingen met hun ouders uitgenodigd om in zogenaamde 10-minutengesprekjes de vorderingen van de leerlingen te bespreken. Als het nodig is kan de school of de ouder uiteraard ook buiten deze momenten om een gesprek aanvragen. We stellen het op prijs dat ouders samen met hun kind gebruik maken van deze ontmoetingsmomenten.

De school organiseert daarnaast ook vele voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen.

De RGO heeft een ouderraad die erg actief is bij diverse schoolactiviteiten, bijvoorbeeld bij de diploma-uitreiking, het brugklaskamp en het kerstgala. Ook geeft ze financiële ondersteuning bij onder andere het maken van het fotojaarboek voor de eindexamenkandidaten. Ouders die mee willen denken over het beleid van de RGO kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ook zien we graag dat ouders over de toekomst van ons onderwijs meepraten.

Ouderklankbordgroep
We vinden het erg belangrijk om met  ouders over het onderwijs op de RGO te spreken. Een groep ouders vormt samen de ouderklankbordgroep. Zij komen regelmatig bij elkaar om over uiteenlopende onderwerpen m.b.t. school hun mening te geven of verbeterpunten te noemen. Ook bij de evaluatie van het strategisch beleidsplan vinden we de mening van ouders belangrijk.

Kortom, de RGO juicht de inbreng van ouders toe.