vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Ouderbijdrage

Ouderbijdrage


Het voortgezet onderwijs is gratis en dat is een groot goed! De RGO ontvangt van de overheid geld om dat te kunnen doen. De lessen, de boeken en het onderdak worden op die manier betaald. De RGO verzorgt echter nog meer. Met onze MR (de medezeggenschapsraad), en met name met de ouders die daarin zitten, hebben we afgesproken dat we van de ouders en verzorgers hiervoor een bijdrage per leerling vragen. Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de ouderraad die hiermee allerlei activiteiten voor de leerlingen organiseert en voor het sociaal fonds dat bestemd is voor die leerlingen van wie de ouders allerlei zaken echt niet kunnen betalen.

Er is ook nog een deel van de ouderbijdrage dat niet vrijwillig is, namelijk de kosten voor bv. excursies en werkweken. Ook voor allerlei vakgebonden en algemene activiteiten ontvangt u een rekening. Op de werkweken na zijn dit geen grote bedragen, tussen 15 en 40 euro. De werkweken zijn wel prijzig en daarvoor kunt u eventueel gebruik maken van een gespreide betaling.

Hoe kunt u deze ouderbijdrage betalen? Voor de vrijwillige bijdrage ontvangt u in september via de e-mail een digitale rekening. Deze rekening kunt u overmaken, betalen via iDeal of automatisch laten incasseren. Ook voor de kosten van de andere activiteiten ontvangt u vooraf een rekening. Deze laatste moet voldaan zijn voordat de activiteit plaatsvindt!

Veel zaken rondom het VO en studiekosten zijn wettelijk geregeld. Op de internetsite van het Ministerie van OCW vindt u een informatieve gids.