vestigingen

Position paper

RGO Middelharnis verzekert voortbestaan Edudelta


Position paper RGO Middelharnis

Goeree-Overflakkee is een prachtregio met mooie voorbeelden van samenwerking. Een fijne plek om op te groeien, te wonen, te werken, te recreëren en last but not least: dé plaats om naar school te gaan! Voor RGO Middelharnis is het van grote waarde dat Edudelta onder de vlag van de RGO verder zal gaan. Hiermee leggen we een stevig fundament voor het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee voor de komende decennia.

Grote winst voor vmbo op Goeree-Overflakkee
De RGO zoekt al langer naar een natuurlijke samenwerkingspartner om het onderwijs in de volle breedte te kunnen verzorgen. Edudelta is dan een logische keus. Een vmbo-school met een mooie geschiedenis en een prachtige toekomst. Bovendien heeft Edudelta de afgelopen jaren laten zien dat zij kwaliteit kan bieden. We zijn er trots op dat de RGO op deze manier het voortbestaan van Edudelta kan garanderen.

RGO en Edudelta: dezelfde ambitie
Edudelta past bij de ambitie die de RGO met succes nastreeft: onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen en bovendien eigentijds en innovatief met een hoge mate van kwaliteit.
Om een paar voorbeelden te noemen: Dit jaar is Edudelta, in het onderzoek van Elsevier naar de ‘Beste Scholen van Nederland’, opnieuw uitgeroepen tot ‘Superschool’. Bovendien schrijft de onderwijsinspectie in haar rapport: ‘Leerlingen groeien door naar een hoger niveau en hebben uitstekende doorgroeimogelijkheden naar mbo/hbo-opleidingen in de technische en groene sector.’ Ook heeft de school duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan, niet alleen in de school maar ook in het curriculum.

RGO: waar staan we voor?
Leerlingen, daar gaat het om! In ons onderwijs staat de leerling centraal. De RGO hecht bovendien zeer aan haar openbare identiteit. In onze visie staat het als volgt verwoord: ‘Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit.’

Bij de RGO is iedereen welkom, we hebben respect voor elkaar en elkaars opvattingen en sluiten niemand uit.
Een ander belangrijk speerpunt voor de RGO is het aangaan van samenwerking in de regio. In ‘RGO & Edudelta samen’ zien we de toekomst voor de hele regio, toegespitst op onze vmbo-leerlingen. Het geeft ons de mogelijkheid doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo te realiseren. We bieden straks leerlingen van 12 tot 20 jaar alle beroepsprofielen met cross-overs tussen (bijvoorbeeld) zorg en techniek, groen en recreatie, ICT en ondernemen.

Samenwerken en verbinden
In het verleden hebben we bewezen dat samenwerken en verbinden onze kracht is.
Zo bestaat de gymnasiumopleiding die samen met de CSG Prins Maurits wordt aangeboden inmiddels alweer ruim 3 jaar.
Nu is het moment bereikt dat we de handen ineen slaan om voor het vmbo een krachtige, toekomstbestendige en duurzame positie in de regio te waarborgen.

De Beroepscampus gaat door!
Vanaf medio 2020 zullen, als de Beroepscampus gereed is, beide scholen voor VO in de regio het beroepsgerichte deel van het onderwijs gezamenlijk gaan aanbieden. Leerlingen kunnen dan, of ze nu leerling zijn van RGO/Edudelta of van de CSG Prins Maurits, vrijwel elk profiel kiezen. Dat is de grootste winst binnen het vmbo-onderwijs op Goeree-Overflakkee! Beide scholen zullen afzonderlijk de algemene vakken, de begeleiding en zorg voor de leerlingen vormgeven, ieder vanuit zijn eigen identiteit.

De toekomst
Voor de RGO is de samenwerking met de ondernemers in de regio van cruciaal belang. Wij ondersteunen de visie dat ondernemend onderwijs bijdraagt aan innovatie, kennisontwikkeling en een leven lang leren op Goeree-Overflakkee.
De richting die we nu inslaan past perfect binnen de ‘Smart Water Visie 2050’. Hierin wordt door ondernemers, onderwijs en overheid samengewerkt aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn. In de mooie samenwerking, die we nu aangaan in het vmbo-onderwijs, kunnen we potentiële werknemers van de toekomst voor prachtige bedrijven op Goeree- Overflakkee en omgeving opleiden. De samenwerking met de ondernemers is van cruciaal belang voor ons onderwijs.

Iedereen keihard nodig
Natuurlijk hebben we alle actoren in de regio hard nodig om het vmbo-onderwijs op het eiland in de komende jaren vorm te geven. De RGO geeft professionals de ruimte en daarom is het van belang te melden dat het vertrouwde personeel van de RGO en de Edudelta in de nieuwe situatie onveranderd blijft.
De RGO heeft er alle vertrouwen in dat we in samenwerking met de andere onderwijsinstellingen (het Albeda College, de CSG Prins Maurits), de ondernemers in de regio en de lokale en provinciale overheid de toekomst aankunnen.

Kortom
RGO met Edudelta erbij = aanwinst voor het vmbo = aanwinst voor de regio = klaar voor de toekomst!

Kijk hier voor het persbericht.
In de herfstvakantie leren hoe je een robot kunt programmeren? Klik dan snel hier voor meer informatie!