vestigingen Werken bij de RGO

Ouders en school

Ouders en school


We vinden de samenwerking met de ouders van onze leerlingen erg belangrijk. Niet alleen op de momenten dat we samen de beste beslissingen voor de leerling moeten maken, maar ook als het gaat om de betrokkenheid van ouders op en in de school. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen thuis ondersteunen en belangstelling tonen voor hun schoolresultaten.

De mentor is het eerste aanspreekpunt tussen de leerling en thuis. Een paar keer per jaar nodigen we ouders uit voor het zogenaamde MOL-gesprek (Mentor-Ouder-Leerling). Als het nodig is kan de school of de ouder uiteraard ook buiten deze momenten om een gesprek aanvragen. We stellen het op prijs dat ouders samen met hun kind gebruik maken van deze ontmoetingsmomenten.

De school organiseert daarnaast ook vele voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen.

Ouders die mee willen denken over het beleid van de RGO kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

Kortom, de RGO juicht de inbreng van ouders toe.