vestigingen

Groep 8 - Pluslessen

Pluslessen


De RGO biedt pluslessen aan gedurende het hele schooljaar. Deze Pluslessen zijn speciaal voor hoogbegaafde leerlingen en potentiële vwo-leerlingen (uit groep 7 & 8 van alle basisscholen op Goeree-Overflakkee), die behoefte hebben aan extra uitdaging en verrijking. De leerlingen zullen 16 dinsdagmiddagen de RGO bezoeken en werken aan 4 thema’s, steeds 4 weken achter elkaar:
  • Duurzaamheid & Wetenschap (Natuurkunde, WON, scheikunde, biologie, science, milieu, natuur, wetenschap)
  • Programmeren (ICT, Lego, economie, wiskunde)
  • Klassieke oudheid (Latijn, Grieks, geschiedenis, kunst, Unesco)
  • Taaldorp (Engels, Duits, Frans, internationalisering)
Ook krijgen de leerlingen les in presenteren, waarna we de pluslessen gezamenlijk af zullen sluiten en de leerlingen kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.

Heeft u vragen over de Pluslessen, dan kunt u contact opnemen met mevr. C. Derksen, derc@rgomiddelharnis.nl, 0187-667755.