vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Praktische Profiel Oriëntatie

Praktische Profiel Oriƫntatie (PPO)


De brugklas leerlingen gaan bij aanvang van leerjaar 1 in de eerste 5 tot 6 weken van het schooljaar zich oriënteren in alle profielen. Na deze verkenningsfase kiest de leerling 3 profielen waarin hij zich verder wil ontwikkelen. Leerlingen kunnen gedurende langere tijd verblijven in een profiel waar het samengaan van kennis, vaardigheden en enthousiasme het goede gevoel geeft bij zowel de leerling als de begeleiders. (mentor, vakdocenten en decaan). Bij de start in de tweede klas moet de leerling de oriëntatie hebben versmald tot één profiel. Nog twee keer kan een (verkeerde) keuze herroepen worden. Dit altijd na een gesprek met de mentor en decaan, indien gewenst in het bijzijn van ouders en/of de mentor.