vestigingen

Nieuws


RGO Academy: de interessante wereld van de ecologie

17-02-2020“Vrijwel elke dag is het milieu in het nieuws: het versterkte broeikaseffect, uitsterving van soorten, plastic in de oceanen, PFAS’s (door de mens gemaakte stoffen die niet in het milieu voorkomen), stikstofproblematiek, explosies van blauwalgen, overstromingen, droogtes enzovoort. De strekking is veelal bedreigend en negatief en helaas is dit terecht en gebaseerd op feiten.” 

Aan het woord is Bert Bannink, oud-docent biologie (sinds vorig jaar gepensioneerd) van de RGO, maar nog altijd gepassioneerd verteller als het gaat over natuur en milieu. Binnenkort start Bannink op initiatief van wetenschapper en RGO-docent biologie Jeffrey Verhoeff een uit 8 avonden bestaande cursus ecologie in de RGO vwo - havo - mavo - isk aan de Koningin Julianaweg. 

Kennis over natuur en milieu: interessant én actueel
Bannink licht toe waarom meer kennis over het milieu zo interessant én actueel is. Hij spreekt en doceert nog graag over alles wat met zijn vak te maken heeft. “Veel mensen hebben een mening over bovenstaande problemen, maar de kennis op deze vlakken is bij de meeste mensen gering. Op zich is dat niet vreemd, want de achtergronden van de berichten in de media zijn complex. Het gaat immers over het ecosysteem aarde en dat is een groot en ingewikkeld geheel. Een eigen mening dien je echter wel goed te kunnen onderbouwen.” 

Collega-bioloog Jeffrey Verhoeff haakt daarop in: “We zijn van mening dat het noodzakelijk is dat iedereen inzicht krijgt in het systeem aarde, zodat meer mensen begrijpen voor welke uitdagingen we momenteel staan en zullen inzien dat we maatregelen zullen moeten nemen om de planeet en natuur niet verder te belasten.”

RGO Academy: permanente educatie voor iedereen!
De RGO vindt het een uitdaging om in de regio avonden te organiseren over interessante thema’s, onder de noemer RGO Academy. Zo was er onlangs een door de ouderraad van de RGO georganiseerde avond over ‘het puberbrein’. De eerstvolgende RGO Academy avond is een kennisavond over het ecosysteem. Bert Bannink zal op deze avond in grote lijnen laten zien hoe ecosystemen in elkaar zitten, de invloed van de mens erop en uitgebreid ingaan op het versterkte broeikaseffect. Dit is het grootste probleem waarmee de mensheid en de natuur momenteel te maken hebben. Bannink heeft, net als Jeffrey Verhoeff, grote kennis van de natuurgebieden op het eiland Goeree-Overflakkee. Aan deze interessante eerste avond zijn geen kosten verbonden. 

Geïnteresseerd in een volledige ecologie-cursus?
Voor iedereen die zich meer wil verdiepen in deze materie is er een vervolg van 7 avonden op deze RGO Academy avond. De opzet van de totale cursus is te laten zien hoe de natuur in elkaar zit en welke wetmatigheden er voor alle organismen gelden, ook voor de mens. 

Bannink vertelt: “Wij mensen zijn onderdeel van het ecosysteem aarde en oefenen een behoorlijke invloed uit op dit systeem. Eerst zullen we bekijken hoe niet-levende milieufactoren de levenskansen van organismen beïnvloeden. Vervolgens komen de energiestromen en de kringlopen in de natuur aan de orde. Hierna wordt aandacht besteed aan de levende (biotische) milieufactoren; de interacties tussen organismen. Dan wordt gekeken naar de populatiedynamica met onder andere het ontstaan van plagen en het successieproces, zoals we dat de laatste decennia mooi hebben kunnen zien in drooggevallen gebieden rondom Goeree-Overflakkee.” 

Bannink zal op de cursusavonden veel aandacht besteden aan de invloed van de Nederlander op het Nederlandse landschap. Verder komen aan de orde: het (versterkte) broeikaseffect, overbemesting (o.a. de stikstofproblematiek), plastics, PFAS’s, gebruik van bestrijdingsmiddelen, lucht- en bodemverontreiniging, fauna en floravervalsing, afname biodiversiteit en de (mondiale) bodemdegradatie. Van elk aspect zal bekeken worden wat het is, wat de oorzaak is en hoe het aangepakt wordt of zou kunnen worden. 

Wat, waar, wanneer?
De cursus (waarvoor geen voorkennis vereist is) omvat 8 dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur op de RGO aan de Koningin Julianaweg. De eerste inleidende en voor ieder vrij toegankelijke avond is op dinsdag 3 maart. 

Belangstellenden kunnen zich voor deze eerste avond en voor eventuele vervolgbijeenkomsten opgeven via deze link. Aan de eerste introductieavond van de cursus op 3 maart is geen limiet verbonden voor wat betreft het aantal bezoekers. Aan de 7 vervolgbijeenkomsten kunnen maximaal 35 personen deelnemen. Wacht dus niet met inschrijven!

De vervolgbijeenkomsten zijn op: 10, 17, 24 en 31 maart en op 7, 14 en 21 april. Voor degenen die de complete cursus van 8 bijeenkomsten willen volgen, zijn de kosten 100 euro inclusief een  digitaal cursusboek, Powerpoints en koffie en thee. Kijk hier voor het totale cursusprogramma.


Deel dit bericht:


Andere berichten


Corona maatregelen
Corona maatregelen
Sinds de start van het schooljaar 2020-2021 is onderstaande informatie betreffende de corona maatregelen aan ouders en leerlingen verstuurd. Lees meer
Winnaars Big Challenge taalwedstrijd
Winnaars Big Challenge taalwedstrijd
Winnaars Big Challenge taalwedstrijd Lees meer
Vacature kantinemedewerkers
Vacature kantinemedewerkers
Wij zijn met spoed op zoek naar twee enthousiaste kantinemedewerkers. Lees meer
Aanbod flexuren 2020-2021
Aanbod flexuren 2020-2021
Het is weer mogelijk in te schrijven voor de flexuren. Bekijk hier het aanbod. Lees meer
Wegwerkzaamheden Langeweg
Wegwerkzaamheden Langeweg
Binnenkort starten werkzaamheden aan de Langeweg die gevolgen hebben voor het verkeer. Onderstaand het schema van de werkzaamheden. Lees meer
Schooljaar 2020-2021 begonnen!
Schooljaar 2020-2021 begonnen!
Deze week is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Lees meer
Goeree-Overflakkee omarmt De Beroepscampus
Goeree-Overflakkee omarmt De Beroepscampus
De Beroepscampus - Vakmensen in opleiding Samenwerking RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, TCR, ondernemers en gemeente. Lees meer
Diploma-uitreikingen 2020: 'Walk of fame'
Diploma-uitreikingen 2020: 'Walk of fame'
De diploma-uitreikingen op de RGO waren, ondanks de corona-maatregelen, toch een feestje voor alle geslaagde leerlingen en hun familie. Lees meer
Vacature controller
Vacature controller
Het College van Bestuur van de RGO is op zoek naar een proactieve, kritische en communicatief vaardige 'Controller' Lees meer
Brugklassers maken kennis met mentor
Brugklassers maken kennis met mentor
Deze week de eerste kennismakingen tussen brugklasser 2020/2021 en de mentor. Spannend ..... wie zouden er allemaal bij deze voeten horen......??? Lees meer
HIEPERDEPIEP HOERA VOOR ALLE GESLAAGDEN!!!
HIEPERDEPIEP HOERA VOOR ALLE GESLAAGDEN!!!
We feliciteren al onze leerlingen die na deze wel heel bijzondere examenperiode hun diploma binnenkort in ontvangst mogen nemen. Lees meer
Hoogste punt Beroepscampus Middelharnis bereikt!
Hoogste punt Beroepscampus Middelharnis bereikt!
Deze week bereikte de bouw van de eerste fase van de Beroepscampus in Middelharnis het hoogste punt. Lees meer
Koekjes bakken in Coronatijd
Koekjes bakken in Coronatijd
Leuk project met PPO klas 1 van E&O en klas V2b en M2b tijdens de lessen economie. Lees meer
Aangescherpte maatregelen rond het coronavirus
Aangescherpte maatregelen rond het coronavirus
De directie van de RGO houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen de adviezen van de GGD en het RIVM op. Lees meer
RGO Academy: de interessante wereld van de ecologie
RGO Academy: de interessante wereld van de ecologie
De RGO vindt het een uitdaging om in de regio avonden te organiseren over interessante thema’s, onder de noemer RGO Academy. Lees meer
RGO Academy over 'Het puberbrein'
RGO Academy over 'Het puberbrein'
Op 6 februari a.s. organiseert de ouderraad van de RGO Middelharnis in het kader van RGO Academy weer een informatieve avond over 'Het puberbrein Lees meer
Leerlingen uit alle regio's
Leerlingen uit alle regio's
De brugklassers van de RGO komen uit een hele grote regio: van Goeree-Overflakkee tot Tholen en van Schouwen-Duiveland tot in de Hoeksche Waard. Lees meer
De ValopShop
De ValopShop
De ‘donkere dagen’ zijn weer aangebroken. In het kader van de verkeersveiligheid wordt er in week 3 een verlichtingsactie houden: Lees meer
Leerlingen RGO vmbo serveren 5-gangen kerstdiner
Leerlingen RGO vmbo serveren 5-gangen kerstdiner
Het is inmiddels traditie dat de derdejaars leerlingen van de afdeling Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) en hun docenten in de kerstperiode z Lees meer
Beroepscampus Middelharnis creëert extra vaklieden voor energietransitie
Beroepscampus Middelharnis creëert extra vaklieden voor energietransitie
Voldoende en goed vakpersoneel opleiden voor de energietransitie en de duurzame technieken die daarvoor nodig zijn. Dat is de missie van de nieuwe Ber Lees meer

Agenda


24
SEP
Informatieavond klas 4


12
OKT
MOL-gesprekken klas 1


13
OKT
Start 1e periode PPO


Meer agenda

Tip redactie


Lees meer over de - Corona maatregelen -