VacatureVacature lid Raad van Toezicht RGO/SOVOGO

De regionale scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs te 
Middelharnis, beter bekend als de RGO, valt onder de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee. Per januari 2023 ontstaat binnen de Raad van Toezicht (RvT) een vacature vanwege het verstrijken van de formele 
zittingstermijn.

 

De RvT heeft vijf leden en houdt toezicht op het College van Bestuur (CvB). De 
RvT is werkgever van het CvB en verantwoordelijk voor de samenstelling daarvan. De RvT houdt toezicht op het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken 
binnen de Stichting. De RvT functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde bestuursbesluiten, als sparringpartner voor het CvB en als maatschappelijk venster.

 

Functie-eisen
Kandidaten worden geacht een academisch werk- en denkniveau te hebben en goed in teamverband te kunnen functioneren. Ervaring of affiniteit met het 
openbaar voortgezet onderwijs is wenselijk. Voor het te werven RvT-lid, tevens 
lid van de auditcommissie, strekt een profiel met affiniteit voor duurzaamheid & huisvesting tot aanbeveling.

 

Profiel
De RGO is een brede openbare scholengemeenschap met circa 1800 leerlingen. 
Er wordt onderwijs aangeboden op het niveau van vwo, havo, mavo en vmbo. 
Binnen de RGO staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en wordt groot belang gehecht aan openheid en verbondenheid.

 

De RvT vergadert gemiddeld zo’n 12 keer per jaar op maandagavond. Daarnaast worden enkele momenten ingeroosterd voor extra overleg of scholing. Ten behoeve van de werkzaamheden ontvangen de leden van de RvT een vergoeding conform het door de Vereniging van toezichthouders in het onderwijs vastgestelde model.

 

Uw reactie/sollicitatie kunt u richten aan de secretaris van de RvT, de heer 
R. Heintjes via raadvantoezicht@rgomiddelharnis.nl. Deze ontvangen wij graag uiterlijk op 18 oktober 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 of 3 
november 2022.

 

Meer informatie over de school en de RvT kunt u vinden op www.rgomiddelharnis.nl.