VacatureVacature tweedegraads docent Nederlands

De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo, mavo, vmbo en isk op Goeree-Overflakkee. Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden leerlingen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren leerlingen met een open blik naar de wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo geven we leerlingen méér mee dan alleen een diploma.

 

De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan, de bruisende school. Wij zijn op zoek naar docenten die enthousiast worden bij het lezen hiervan en samen met ons mee willen werken aan de realisatie. Wij geloven dat we, door uitvoering te geven aan onze plannen, recht doen aan de veranderende onderwijsbehoefte van onze leerlingen. 

 

De RGO bestaat uit 2 locaties: RGO College voor vwo | havo | mavo | isk en RGO Beroepscampus voor vmbo.

In elke ISK-klas zitten leerlingen tussen 11 en 19 jaar die nog maar kort in Nederland zijn. Elke leerling geniet maximaal 24 maanden onderwijs in een ISK-klas. Daarna (of zoveel eerder als mogelijk is) stromen de leerlingen uit naar de VO-school van hun keuze of naar het MBO. De leerlingen krijgen veel les in de Nederlandse taal, ook Engels, wiskunde, kunst en sport staan op het lesrooster. In de gevorderde groepen wordt ook biologie, aardrijkskunde en nask op het programma aangeboden. Wegens de nieuwe instroom van leerlingen uit diverse landen en het vormen van een extra instroomgroep zijn we op zoek naar een
 

gemotiveerde tweedegraads docent Nederlands (0,4 - 1,0 fte)

 in het bezit zijn van een NT2-diploma is een belangrijke pré

 

U bereidt de lessen voor en geeft gedifferentieerd onderwijs. U maakt deel uit van een actieve en betrokken club mensen (docenten, coördinator onderwijsondersteuning en de teamleider) die samen met de leerlingen de ISK inhoud en vorm geven. Er wordt gewerkt met de digitale methodes Diglin en Disk en met aanvullend eigen materiaal. De leerlingen gebruiken Chromebooks of computers van school. 

Belangrijk is dat u een groot hart voor leerlingen heeft en goed kunt omgaan met onverwachte situaties en veranderingen. U houdt van de Nederlandse taal en kunt deze liefde goed overbrengen. Ook kunt u goed op diverse niveaus tegelijk lesgeven. 


Functie
De ingangsdatum is 1 april 2023 en de einddatum van de overeenkomst is voorlopig 31 juli 2023. 


Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid liefst aangevuld met NT2. Ook PABO-ers met affiniteit voor de Nederlandse taal en met ambitie om verder te studeren, worden uitgenodigd te solliciteren. Het plezier hebben in het lesgeven aan leerlingen is voor ons een vanzelfsprekendheid. 

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is ingeschaald in LB-schaal. Doorgroei naar een LC-inschaling is mogelijk conform ons functiemix-beleid. 

Vragen
Mevrouw Joan Melgers, docent en coördinator ISK vertelt u graag meer over de vacature en over onze school. Zij is te bereiken op 0187 48 27 77 of op 06 24 61 58 26. 

 

Sollicitatie
Solliciteren kan uitsluitend per e-mail. Uw brief met curriculum vitae kunt u tot en 12 maart mailen aan mevrouw F.M. Kik-Heerebout, onze stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het adres: sollicitaties@rgomiddelharnis.nl. Schrijft u in uw brief naar welke betrekkingsomvang uw voorkeur uitgaat? 

 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs onderschrijven.