VacatureVacature HR-adviseur

Vacature HR adviseur voor 0,8 fte
De RGO is dé inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs voor vwo, havo, mavo, vmbo en isk op Goeree-Overflakkee. Op de RGO zijn ongeveer 260 mensen werkzaam. De RGO hecht aan een positieve benadering van leerlingen, ouders, collega’s en iedereen die verder met de RGO, op welke wijze dan ook, in contact staat. De RGO maakt hiertoe gebruik van het Waarderend Perspectief. Deze principes sluiten aan op onze visie die is vastgelegd in het strategisch beleidsplan, de bruisende school


De RGO bestaat uit 2 locaties: RGO College voor vwo | havo | mavo | isk en RGO Beroepscampus voor vmbo. Als HR-adviseur heb je een staffunctie, onder directe aansturing van de bestuurder. Je werkt intensief samen met je collega HR-adviseur. Beiden zijn jullie verbonden aan één van de twee scholen, waarbij je elkaar opzoekt voor overleg en om te werken aan overkoepelende HR aangelegenheden. Deze vacature ontstaat op de locatie RGO College begin volgend schooljaar.
 

Functie
Je bent een ervaren en deskundige sparringpartner voor directie en leidinggevenden van de RGO en combineert dit graag met dagelijkse operationele zaken. Jouw belangrijkste taken zijn het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden, onderwijzende en ondersteunende medewerkers bij de dagelijkse HR zaken én de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid.
 

Mariëtte Weststrate, HR adviseur: 'Het is prettig dat je in deze functie zowel met uitvoering als beleid te maken hebt. Dat maakt het werk heel divers. Ook is er veel ruimte voor eigen initiatief. Je werkplek is op een van de locaties. Daardoor beleef je de school ook écht!' 
 

Taken
Ontwikkeling en advisering van HR-beleid 

 • je volgt en analyseert ontwikkelingen op het gebied van HR en onderwijs en vertaalt dit naar consequenties voor het HR-beleid van de RGO; 
 • je inventariseert wensen en behoeften bij de directie, teamleiders, leidinggevenden en medewerkers; 
 • je levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van loonkostenbegroting, het (meerjarig) formatiebeleid en de formatieplanning;  
 • je ontwikkelt, adviseert en draagt zorg voor de implementatie van nieuw of gewijzigd HR-beleid en personeelsinstrumenten; 
 • je informeert, adviseert en ondersteunt directie en management van de locatie RGO College op het brede terrein van HR (instroom, doorstroom en uitstroom) en met betrekking tot CAO VO vraagstukken; 
 • je verzamelt en analyseert managementinformatie en adviseert hierover;  
 • je rapporteert over de resultaten van het HR-beleid en personeelsinstrumenten en doet voorstellen voor bijstelling of alternatieven.


Uitvoering van HR-beleid

 • je begeleidt en coacht directie en leidinggevenden bij de uitvoering van HR-beleid;  
  je informeert en adviseert leidinggevenden en medewerkers onder andere over rechtspositionele regelingen, loopbaanmogelijkheden, werkomstandigheden en verlof en verzuim;
 • je begeleidt werving- & selectieprocedures en voert arbeidsvoorwaardengesprekken; 
 • je verzorgt de correspondentie omtrent (wijzigingen van) benoemingen en stemt deze af met de personeelsadministratie; 
 • je ziet toe op de juiste toepassing van de cao, personeelsinstrumenten, naleving van procedures;  
 • je adviseert directie en management bij problemen in de werksfeer op basis van signalen uit de organisatie; 
 • je ondersteunt de leidinggevende bij het proces van (dreigend) ziekteverzuim van medewerkers en bewaakt de toepassing van relevante wet- en regelgeving;  
 • je begeleidt rechtspositionele kwesties, conflictsituaties, ontslag, bezwaar en beroepsprocedures, adviseert hierover en/of handelt deze af; 
 • je onderhoudt relaties met onderwijsinstellingen over mobiliteit en andere personeels- en organisatievraagstukken om kennis te delen en maakt deel uit van onderwijsgerelateerde HR-netwerken.
   

Wie zoeken we?
Wij zoeken een kandidaat die goed weet te bewegen tussen de belangen van de individuele school en de bovenschoolse vraagstukken. Je kunt makkelijk schakelen tussen uitdenken en uitvoeren. Je bent een krachtige gesprekspartner voor directie en leidinggevenden en met jouw kennis en ervaring ben je een goede aanvulling binnen het team van HR en financiën.
 

Functie-eisen

 • je hebt minimaal 3 jaar HR-ervaring bij voorkeur binnen het onderwijs;
 • je beschikt over een relevante HBO-opleiding;
 • je bent een toegankelijke gespreks-en sparringpartner voor de collega’s en het management; 
 • je bent dienstverlenend en klachtgericht en je kunt de grenzen van jouw rol goed bewaken;
 • je kunt meedenken en adviseren op zowel tactisch als strategisch niveau en kunt de vertaalslag maken naar operationeel niveau;
 • je neemt brede vakkennis mee;
 • je kunt gemakkelijk schakelen in de uitvoer van je werkzaamheden;
 • je bent flexibel, analytisch sterk en je hebt een hands-on mentaliteit.


Arbeidsvoorwaarden
De ingangsdatum van de functie is 1 augustus of 1 september 2023. Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 10 of schaal 11 van de CAO VO. Dit is afhankelijk van kennis en ervaring.
 

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De RGO biedt ruime aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een cafetariaregeling voor uitruil van de reiskosten, een fietsregeling en een sportvergoeding. 
 

Naast de 10 tot 11 weken vakantieverlof, kent de CAO VO een individueel keuzebudget van 90 klokuren per jaar (op basis van fulltime dienstverband). Deze uren kan je inzetten voor extra verlof, gebruiken voor (extra) professionalisering of je kan deze een aantal jaren sparen om daarna gedurende een schooljaar één dag per week vrij te zijn.

 
Selectieprocedure 
Voor verdere informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Mariëtte Weststrate, HR adviseur RGO op telefoonnummer 06 101 468 15 of via e-mail: wesm@rgomiddelharnis.nl.
 

Je reactie op de vacature kan je tot en met 11 juni mailen naar: sollicitaties@rgomiddelharnis.nl
 

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 23 juni. De tweede gespreksronde op woensdag 27 juni.