vestigingen Werken bij de RGO

Groep 8 - Vakken

Vakken


Op de RGO krijg je in de brugklas de volgende vakken:
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits (niet voor Basis)
 • Wiskunde (w.o. rekenen)
 • Natuurkunde
 • Biologie
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Lichamelijke oefening (LO)
 • Beeldende vorming (handvaardigheid)
 • Mentoruur
 • Praktische Profiel Oriëntatie (PPO)
In het lesrooster zijn bovendien zogenaamde ‘flexuren’ opgenomen. Voor de onderbouw zijn deze ingeroosterd aan het begin van de dag, op het 1e lesuur.
Flexuren zijn uren waarin de leerling kiest voor de onderwijsbehoefte die hij/zij nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: extra ondersteuning voor bepaalde vakken, begeleiding bij LOB of bij het maken van huiswerk.