InformatieExamen(training)

Beroepscampus

Overzicht examens RGO Beroepscampus

Vrijdag 21 april laatste lesdag klas 4.

 • Maandag 8 mei t/m 10 mei
  Centraal Schriftelijke en Praktijkexamens (cspe)  voor de leerlingen van de gemengde leerweg (GL).
 • Donderdag 11 mei t/m 24 mei
  Centraal Schriftelijke Examens voor de gemengde leerweg (GL) voor de vakken A.V.O. Ned,Eng, wisk,enz.
 • Donderdag 11 mei t/m 23 mei
  Centraal Schriftelijke en Praktijkexamens (cspe)  voor de leerlingen van de basis( BBL), kader (KBL).
 • Maandag 24 mei t/m 2 juni
  Flexibele digitale centrale examens voor de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) voor de vakken A.V.O vakken Ned, Eng, wisk, enz.
   

 Diploma uitreiking dinsdag 4 juli.

College

Overzicht examens RGO College

Examentrainingen voor examenkandidaten
Om de examenkandidaten goed voor te bereiden op het examen, worden examentrainingen aangeboden van maandag 17 april t/m vrijdag 21 april 2023.

Centrale examens

 • Eerste tijdvak: donderdag 11 mei 2023 t/m dinsdag 30 mei 2023
 • Uitslag eerste tijdvak: woensdag 14 juni 2023
 • Tweede tijdvak: maandag 19 juni 2023 t/m donderdag 22 juni 2023
 • Uitslag tweede tijdvak: vrijdag 30 juni 2023


Diploma Uitreikingen

 • Maandag 3 juli 2023 om 19.30 uur: mavo
 • Woensdag 5 juli 2023 om 15.30 uur: atheneum/gymnasium
 • Woensdag 5 juli 2023 om 19.30 uur: havo