Wat te doen bij absentie, ziekte en verlof?

Voor de school, de leerling én voor de ouder is het belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld rond te laat komen, kort- of langdurige afwezigheid (tandarts, ziekte) en het aanvragen van verlof. 

Als een leerling ziek is dan moet dit 's morgens voor 08.30 uur per e-mail gemeld worden aan de school:
 


Wie op school ziek wordt, meldt zich af bij de pedagogisch conciërge. Zodra de leerling thuisgekomen is, moet dit bevestigd worden middels een reactie op het door school toegestuurde e-mailbericht. Dit laatste is voor ons erg belangrijk, omdat dan zeker is dat een leerling veilig thuis is gekomen. 

 

Als de leerling weer beter is, moet dit voor 8.30 uur op diezelfde dag gemeld worden op bovengenoemd e-mailadres.

 

Als er geen melding is gemaakt van de reden van afwezigheid, wordt de absentie als ongeoorloofd beschouwd. Wanneer de ziekmelding niet wordt bevestigd door ouders/ verzorgers blijft de absentie ook op ongeoorloofd staan. 

 

  • Bij geoorloofd verzuim van een toets (PTA/PTB) moet een leerling deze verklaring laten invullen door zijn/haar ouder/verzorger.
  • Het volledige verzuimprotocol is hier te lezen. 

Verlofaanvragen

Wanneer een leerling extra verlof nodig heeft, dan kan je via het menu 'downloads' een verlofaanvraagformulier invullen. Wanneer een leerling één of meerdere dagen school moet missen, is het verplicht een verlofaanvraag in te dienen voor leerplicht. Denk aan rijexamens, feestdagen/ jubileums, trouwerij, uitvaart en lesuren missen wegens geloofsovertuiging. Wanneer een vakantie buiten de schoolvakanties valt, dan is daar ook een aparte aanvraag voor.


Het aanvraagformulier is eenvoudig te downloaden en bewerken in een programma dat je computer ondersteunt. Na invullen en ondertekening graag de aanvraag als bijlage naar de absentie en de betreffende teamleider mailen. De teamleider beoordeelt de aanvraag, waarna de uitkomst wordt gedeeld. Indien nodig maken wij een notitie in Magister voor de docenten.


We ontvangen de verlofaanvragen graag digitaal per mail, maar je kunt ook een papieren versie (laten) ophalen bij pedagogisch conciërge. 

 

Overzicht teamleiders: 

RGO Beroepscampus, klas 1Mevr. C. Cornelissencorc@rgomiddelharnis.nl
RGO Beroepscampus, klas 2Mevr. D. van der Smissensmis@rgomiddelharnis.nl
RGO Beroepscampus, klas 3Mevr. J. Visservisj@rgomiddelharnis.nl
RGO Beroepscampus, klas 4De heer F. de Bakkerbakf@rgomiddelharnis.nl
RGO College, brugklasMevr.C. Derksenderc@rgomiddelharnis.nl
RGO College, ISK klasMevr. J. Melgersmlgj@rgomiddelharnis.nl
RGO College, mavo 2-4Dhr. M. Meerbachmrbm@rgomiddelharnis.nl
RGO College, havo 2-3Dhr. A. Diepenhorstdpha@rgomiddelharnis.nl
RGO College, havo 4-5Dhr. M. Dekkerdkrm@rgomiddelharnis.nl
RGO College, vwo 2-6Mevr. M. Borsboombrsm@rgomiddelharnis.nl

 

Ongeoorloofd verzuim

Als er geen ziektemelding of een verzoek tot lesverzuim wegens omstandigheden is geweest, wordt het verzuim als ongeoorloofd beschouwd, tenzij er achteraf sprake geweest blijkt te zijn van een geldige reden of overmacht. In geval van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) treft de school passende maatregelen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

In alle gevallen van lesverzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) geldt, dat van de leerling initiatieven worden verwacht om via een medeleerling of docent de opgelopen achterstand in het leerproces zoveel mogelijk ongedaan te maken. Voorbeelden zijn o.a. het overnemen van de behandelde stof en/of het maken van (gemiste) opdrachten.