InformatieKansen op ieder niveau

College

VWO: ATHENEUM én GYMNASIUM

Op het vwo bereiden we jou voor op het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo worden leerlingen door extra wetenschapsonderwijs beter voorbereid op universitaire onderzoeksvaardigheden zoals het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. We zien dat de eisen op een universiteit steeds hoger worden. Om je dar goed op voor te bereiden, bieden wij in de onderbouw de WON-dagen aan en in de bovenbouw het vak academische vaardigheden.

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de WON-dagen maak je kennis met verschillende soorten wetenschap. Tijdens deze dagen dagen we jou uit om een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. 

Tijdens de WON-dagen mogen de leerlingen een onderzoek opzetten naar een onderwerp wat zij zelf interessant vinden. Zo zijn er de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd naar het verduurzamen van het schoolgebouw en of gras op Mars kan groeien. Met deze onderzoeken valt de RGO regelmatig in de prijzen bij de landelijke WON-manifestatie. Hier presenteren leerlingen een uitgevoerd onderzoek voor een jury. 

Bij het vak academische vaardigheden (AcVa) krijgen leerlingen in vwo 4 en vwo 5 les in wetenschapsfilosofie, logisch redeneren, academisch schrijven en presenteren en onderzoeksvaardigheden. Met dit unieke vak, wat niet op andere scholen in de regio wordt aangeboden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen vaardigheden aanleren waardoor zij op de universiteit echt een voorsprong hebben. 

Naast atheneum bieden we ook gymnasium aan. Dat betekent dat je ook les krijgt in de klassieke talen Grieks en Latijn. En dat is erg leuk! Je puzzelt met woorden en leert logisch nadenken. Maar je verdiept je ook in de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. 

Meer weten over het vwo op de RGO? 
Stuur een e-mail naar de teamleider vwo Mevr. M. Borsboom: brsm@rgomiddelharnis.nl  

College

HAVO

Op de havo-afdeling bereiden we leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Na het behalen van je havo-diploma kun je eventueel een doorstart maken naar het vwo. 

Je maakt ook op de havo kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal. Zowel het vwo als de havo bieden we vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:
 

 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

 

Praktijk in de havo bovenbouw: HavoP

Onze school in gestart met HavoP. HavoP is een keuzevak dat je kunt kiezen vanaf de bovenbouw. Eind havo 3 maak je kennis met beroepsprofielen op RGO Beroepscampus waarna je een keuze maakt voor één beroepsprofiel. Hier ga je gedurende leerjaar 4 mee aan de slag, waarbij je verschillende praktijkopdrachten uitvoert. In leerjaar 5 loop je stage bij een onderneming die gekoppeld kan worden aan het gekozen beroepsprofiel. Het vak wordt een schoolexamenvak als profielkeuzevak (of in het vrije deel). 

 

Dit praktijkgerichte programma is bedoeld om jou als havo-leerling te motiveren door naast theoretische vakken ook praktisch onderwijs aan te bieden. Met een sterk loopbaanoriënterende aanpak ontwikkel je bij HavoP belangrijke vaardigheden voor je vervolgopleiding. 

Meer weten over de havo op de RGO? Stuur een e-mail naar:

Download de brochure HavoP
College

Nieuw: Up2Havo

Up2Havo is voor leerlingen die van de basisschool een mavo/havo- of havo-advies hebben meegekregen. Op de RGO hebben leerlingen met een dubbel advies toegang tot het hoogste niveau. Up2Havo is een extra stroom naast onze homogene mavo-, havo- en vwo-klassen. Met een mavo/havo-advies mag een leerling dus ook kiezen voor de havoklas. Daarbij kunnen leerlingen die uitblinken in de mavobrugklas in leerjaar 2 alsnog instromen in Up2Havo. 

Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en metacognitieve vaardigheden. Hierdoor duurt Up2Havo ook zes jaar, i.p.v. de gebruikelijke vijf jaar voor de havo. In leerjaar vier doen de leerlingen mavo-examen; een waardevolle ervaring!

Download de brochure
College

Mavo

Op de mavo bieden we je prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Een van de speerpunten op de mavo is ondernemerschap. We proberen daarom zo veel mogelijk ondernemers van het eiland te betrekken bij het onderwijs. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren.

Je volgt naast je algemene vakken ook het beroepsgerichte profiel 'Media Vormgeving & ICT' (MVI). Naast de twee verplichte profieldelen: ‘Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever’ en ‘ Multimediale producten maken’ volg je de verplichte module ‘Ondernemen’.
 

Daarnaast maak je nog een keuze uit de vakken: 

 • Cloud & Cybersecurity 
 • Robotica 
 • Mode & Design 
 • Interieur ontwerp & design 
 • Fotografie

 

Je kunt na leerjaar 3 ervoor kiezen je mavo af te sluiten met het beroepsgerichte vak 'Economie en Ondernemen', als dat voor jou beter past.

 

Leerlingen met havo-ambitie krijgen via het Remind programma een uitstekende voorbereiding op de havo. Er worden extra XL-uren aangeboden, waardoor je gemakkelijker de overstap naar de havo kunt maken.

Meer weten over de mavo op de RGO?
Stuur een e-mail naar de teamleider mavo Dhr. M. Meerbach: mrbm@rgomiddelharnis.nl

Download de brochure 'praktijk op de mavo'

Vmbo

Als je kiest voor het vmbo bij de RGO, dan krijg je al vanaf de eerste dag praktijk- en theorielessen op de Beroepscampus. Leren doe je vooral door dingen te doen en te ontdekken. In de onderbouw (klas 1 en 2) vindt beroepsoriëntatie plaats, het zogenaamde PPO. Je maakt dan kennis met een breed aanbod van alle profielen waarvoor je in klas 3 moet gaan kiezen. Leerlingen die al in klas 2 weten welk profiel ze kiezen, kunnen dan voor een verdieping van dat profiel kiezen.

In al onze beroepsprofielen kun je terecht met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. Ook leerlingen met ondersteunende onderwijsbehoeften zijn bij ons van harte welkom. Je zult je snel op je gemak voelen; daar werken we samen met je mentor keihard aan. We bieden structuur en houden van orde, rust en duidelijkheid. Bij ons kun jij je talent ontwikkelen en aan jouw toekomst bouwen. We zijn trots op onze vmbo'ers en op de fantastische mogelijkheden die we kunnen bieden op de Beroepscampus.

De 8 vmbo-beroepsprofielen zijn:
 

 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 • Dienstverlening & Producten (D&P)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Groen (GR)
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)

College

Internationale Schakelklas RGO

Er wonen en werken in onze omgeving veel vluchtelingen en immigranten. De RGO biedt deze jongeren de mogelijkheid dicht bij huis voortgezet onderwijs te volgen. In deze ISK-periode krijgen leerlingen les de Nederlandse taal en cultuur te leren. Na deze periode bekijken we wat het niveau van deze ISK’ers is en kunnen de leerlingen instromen in een ‘gewone’ RGO-klas voor vwo, havo, mavo of vmbo óf zij vervolgen hun onderwijs op het mbo.

Er zijn momenteel drie verschillende groepen op de ISK. De klassengrootte ligt tussen de 12 en 18 leerlingen per groep. Er zijn verschillen in het aanbod per klas. Dit heeft te maken met het taalniveau en een verschillend uitstroomniveau. De leerlingen komen uit landen als Polen, Oekraïne, Syrië, Eritrea, Kenia, Pakistan, Duitsland, Congo, Hongarije en Irak. De voertaal in de klassen is altijd Nederlands.

Meer informatie over de ISK-klas? Stuur een e-mail naar:

Hoogbegaafdheid

Binnen de RGO zijn er meerdere HB-coördinatoren, ook wel talentbegeleiders, actief. Zij begeleiden leerlingen die (hoog)begaafd zijn en leerlingen met uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en gedrevenheid, die behoefte hebben aan extra uitdaging.

De HB-coördinator gaat in gesprek met de leerling en samen zoeken ze naar passende uitdaging en motivatie. Denk hierbij aan vervroegd examen doen of een project buiten de lessen (bijvoorbeeld een eigen onderzoek doen of een boek schrijven).

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en gedrevenheid. Daarnaast behoren perfectionisme, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hypersensitiviteit en een kritische instelling vaak tot de eigenheid van een hoogbegaafde. (Hoog)begaafde kinderen denken op een andere manier en zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder dan leeftijdsgenoten. Omgevingsfactoren (zoals leerhouding in het gezin, gezinsklimaat, kwaliteit van de instructie, klassenklimaat, ingrijpende gebeurtenissen) en niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (zoals omgang met stress, prestatiemotivatie werk- /leerstrategieën, faalangst, locus of control) hebben invloed op het tot uiting komen van de  hoogbegaafdheid.

Link naar het HB beleidsplan 

Goed voorbereid richting het examen

Of het nu gaat om gymnasium, atheneum, havo, mavo of vmbo; we gaan voor goede examenresultaten. Met individuele aandacht van de mentoren, de vakdocenten, de decaan én dankzij de examentrainingen zorgen we dat jij goed voorbereid het examen tegemoet gaan!