Magister

Alle ouders krijgen in het begin van het schooljaar een inlognaam + wachtwoord waarmee ingelogd kan worden in ons leerlingvolgsysteem Magister. Cijfers van de leerling, absentie en het huiswerk is hier in te zien.

In leerjaar 1 is er driemaal per jaar een zogenaamd LMO-gesprek (Leerling-Mentor-Ouder). In zo'n gesprek bespreekt de leerling hoe het gaat op school. Te denken valt aan cijfers, gedrag en keuzes voor profiel en/of leerweg. Ook in de hogere leerjaren zijn er LMO-gesprekken. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds contact op te nemen met de mentor of een vakdocent.

De klassen werken met een voortschrijdend gemiddelde. Aan het eind wordt dit afgerond op een heel cijfer. Alle cijfers tellen mee voor de overgang. Er worden geen tussenrapporten meer uitgereikt, alleen een eindrapport. Via Magister is iedereen op de hoogte van de actuele cijfers.

Inloggen op Magister