STOSterk Techniek Onderwijs

Techniek is overal

Op Goeree-Overflakkee is in de komende jaren een groot tekort aan technisch personeel. Ook in de rest van Nederland is er veel werk in de technische sector. Daarom steunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons in onze acties om meer leerlingen op Goeree-Overflakkee enthousiast te krijgen voor technisch onderwijs. Van het geven van gastlessen in het basisonderwijs tot en met de doorstroom naar de vervolgopleiding gaan we in de komende jaren acties en evenementen opzetten om te laten zien hoe leuk techniek is!

 

Vanuit het project 'Sterk Techniek Onderwijs' wordt in de Beroepscampus veel samengewerkt met bedrijven uit de regio. In de profielen ‘Motorvoertuigen & Transport’, ‘Bouwen, Wonen & Interieur’ en ‘Produceren, Installeren & Energie’ zijn er al veel samenwerkingen met ondernemers. Vanaf dit schooljaar worden ook de profielen ‘Groen’ en ‘Dienstverlening & Producten’ betrokken bij het project Sterk Techniek Onderwijs. Techniek is overal! Het doel is straks voor alle acht profielen techniek te kunnen integreren.

Lees meer over Sterk Techniek Onderwijs