STOSterk Techniek Onderwijs

Techniek is overal

Op Goeree-Overflakkee is in de komende jaren een groot tekort aan technisch personeel. Ook in de rest van Nederland is er veel werk in de technische sector. Daarom steunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons in onze acties om meer leerlingen op Goeree-Overflakkee enthousiast te krijgen voor technisch onderwijs. Van basisonderwijs tot en met de doorstroom naar de vervolgopleiding gaan we in de komende jaren acties en evenementen opzetten om te laten zien hoe leuk techniek is!

Techniek is overal. Kijk maar om je heen. Zo is je telefoon natuurlijk niet uit de lucht komen vallen, daar heeft een team van een heleboel mensen eerst heel hard aan gewerkt. Het begint bij een idee voor een nieuw type: Welke snufjes willen we er in, hoe moet het er uit zien, hoe maken we het een sterk en duurzaam model?

Lees meer over Sterk Techniek Onderwijs