Privacy

Scholen zijn onder de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) te benoemen. Een FG is een onafhankelijk en deskundig persoon met als taak het informeren, adviseren en controleren van de omgang met persoonsgegevens. Ook is een FG de schakel tussen de school en de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u een vraag of klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de RGO, kan u contact opnemen met onze privacy officers via: privacy@rgomiddelharnis.nl

Kijk hier voor de privacyverklaring van de RGO. 

Ook kunt u zich altijd rechtstreeks wenden tot de FG. De FG die binnen de RGO toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is: A. (Astrid) van der Waal. A.vanderwaal@swvgo.nl