Up2HavoEen passende route naar het havo-diploma

College

Up2Havo

Bij RGO College kan je ook kiezen voor Up2Havo. Up2Havo is voor leerlingen die van de basisschool een mavo/havo- of havo-advies hebben meegekregen. Op de RGO hebben leerlingen met een dubbel advies toegang tot het hoogste niveau. Up2Havo is een extra stroom naast onze homogene mavo-, havo- en vwo-klassen. Met een mavo/havo-advies mag een leerling dus ook kiezen voor de havoklas. Daarbij kunnen leerlingen die uitblinken in de mavobrugklas in leerjaar 2 alsnog instromen in Up2Havo. 

 

Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en metacognitieve vaardigheden. Hierdoor duurt Up2Havo ook zes jaar, in plaats van de gebruikelijke vijf jaar voor de havo. In leerjaar vier doen de leerlingen mavo-examen; een waardevolle ervaring!

Waarom Up2Havo?
'Jaarlijks zien wij op de RGO leerlingen die, ondanks hun inzet en capaciteiten, het niet redden op de havo', legt brugklasteamleider Caroline Derksen uit. 'Deze leerlingen stromen af naar een lager niveau of doubleren. Landelijk gezien is bekend dat op de havo de grootste studievertraging plaatsvindt. Zo'n 57% van alle havisten haalt niet binnen vijf jaar het gewenste havo-diploma. Ook op de havo van de RGO zien we deze studievertraging helaas terug. Daarnaast is in havo4 jaarlijks nog steeds een te groot aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat. Bij Up2Havo willen we leerlingen, die meer tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, en wél de potentie hebben om het havo-diploma te behalen, de kans bieden om het havo-diploma te behalen in zes jaar tijd.'

Mevrouw Derksen licht toe waarin Up2Havo verschilt van het behalen van een havo-diploma via de mavo: 'Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van een havo-diploma. Zo krijgen de brugklassers voor wie dit een goede route is, in het eerste jaar een aangepast lesprogramma op havo-niveau, met meer tijd voor de lesstof. Het lesaanbod is hetzelfde als op een reguliere havo. Verder zijn er twee mentoren op de klas en hebben de leerlingen een dubbel LOB-uur waar aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden, studievaardigheden, leren plannen en huiswerkbegeleiding. Tenslotte krijgen de leerlingen die Up2havo volgen ook een praktijkweek les op de Beroepscampus.'

De pijlers van Up2Havo op een rij: 

  • Met 1 jaar extra onderwijs bieden we je meer tijd voor het ontdekken en ontwikkelen van jouw talenten en potentieel.
  • Je doet succeservaringen op met onder andere een tussentijds mavo-diploma.
  • Er is betere aansluiting van mavo naar havo. 
  • Ben je een ambitieuze mavo-leerling? Dan is instroom in jaar 2 mogelijk. We bieden je hiermee meer uitdaging en kansen om jezelf richting havo-niveau door te ontwikkelen.
  • Leuke, afwisselende praktijklessen in samenwerking met RGO Beroepscampus.
  • We behouden de uitdaging die de havo biedt in de lesinhoud. 

 

Is deze studierichting iets voor jou? In de brochure hieronder vind je alle informatie.

Download de brochure Up2Havo