Up2HavoEen passende route naar het havo-diploma

College

Up2Havo

RGO College is in schooljaar 2022-2023 gestart met de nieuwe stroom Up2Havo, een zesjarige havo voor leerlingen met een mavo/havo- of havo-advies.
Up2Havo is bedoeld voor leerlingen die van de basisschool een mavo/havo- of havo-advies hebben meegekregen. 
Up2Havo is een extra stroom naast de homogene mavo-, havo- en vwo-klassen op RGO College. Met een mavo/havo-advies mag een leerling dus ook kiezen voor de havoklas. Daarbij kunnen leerlingen die uitblinken in de mavobrugklas in leerjaar 2 alsnog instromen in Up2Havo.
Voor leerlingen die om welke reden dan ook meer tijd nodig hebben voor het verwerken en toepassen van de leerstof, is Up2Havo een passende route naar het havo-diploma. 

Waarom een Up2Havo?
"Jaarlijks zien wij op de RGO leerlingen die, ondanks hun inzet en capaciteiten, het niet redden op de havo", legt brugklasteamleider Caroline Derksen uit.  "Deze leerlingen stromen af naar een lager niveau of doubleren. Landelijk gezien is bekend dat op de havo de grootste studievertraging plaatsvindt. Zo'n 57% van alle havisten haalt niet binnen vijf jaar het gewenste havo-diploma. Ook op de havo van de RGO is deze studievertraging een probleem. Daarnaast is in havo4 jaarlijks nog steeds een te groot aantal leerlingen dat zonder diploma onze school verlaat.
Bij de Up2Havo willen we leerlingen, die meer tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en wél de potentie hebben om het havo-diploma te behalen, de kans bieden om het havo-diploma te behalen in zes jaar tijd."

Derksen licht toe waarin de Up2Havo dan verschilt van het behalen van een havo-diploma via de mavo: "De Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en metacognitieve vaardigheden. Zo krijgen de brugklassers voor wie dit een goed route zou zijn in het eerste jaar een aangepast lesprogramma op havo-niveau, met meer tijd voor de lesstof. Het lesaanbod is hetzelfde als op een reguliere havo. Verder zijn er twee mentoren op de klas en hebben de leerlingen een dubbel LOB-uur waar aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden, studievaardigheden, leren plannen en huiswerkbegeleiding. 
Tenslotte krijgen de leerlingen die Up2havo volgen ook een praktijkweek les op de Beroepscampus."

De pijlers van de Up2Havo op een rij:
 

  • Leerlingen een passende route bieden waarbij leerlingen meer tijd krijgen om hun talenten en potentieel te ontdekken en ontwikkelen.
  • Leerlingen meer succeservaringen bieden met onder andere een tussentijds diploma.
  • Creëren van een doorlopende leerroute van mavo naar havo (betere aansluiting).
  • De ambitieuze mavo-leerling (instroom in jaar 2 mogelijk) meer uitdaging en kansen bieden om zich richting het niveau van de havo door te ontwikkelen.
  • Leerlingen praktijklessen in verschillende disciplines aanbieden.
  • Behouden van de uitdaging die de havo biedt in de lesinhoud.
     

Meer informatie in deze folder.