Begeleiding & OndersteuningBegeleiding & Ondersteuning

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning op de RGO is goed geregeld. Dat horen we vaak en daar zijn we trots op, want ook dát is kenmerkend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Soms heb je nou eenmaal wat extra hulp nodig.

Lees verder

Kurzweil en Textaid

De school heeft licenties voor Kurzweil (RGO College) en Textaid (RGO Beroepscampus). Kurzweil en Textaid zijn uitgebreide softwareprogramma's met spraakondersteuning voor lees- en schrijfproblemen, zoals dyslexie. De ondersteuning van deze programma's heft belemmeringen op die je als leerling ervaart bij teksten lezen, schrijven en begrijpen. Daardoor kun je sneller werken én op je eigen niveau presteren. We vinden het belangrijk om onze leerlingen op een goede manier te ondersteunen en daarom worden deze programma's gratis aangeboden aan de leerlingen die dit nodig hebben.

Leerling loopbaanbegeleiding (LOB)

Natuurlijk willen we graag dat onze leerlingen gelukkig worden door de keuzes die ze maken. Vanaf klas 1 staan de volgende vragen centraal: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Met loopbaanoriëntatie en -begeleiding krijg je meer inzicht in de profielkeuze én in de keuze die je later moet maken voor je vervolgopleiding. LOB is praktijkgericht: je krijgt zoveel mogelijk levensechte taken, binnen en buiten de school. In de mentorlessen besteden we ook aandacht aan wat jij in de toekomst wilt gaan doen. 

De decanen/loopbaanadviseurs helpen je graag stap voor stap de juiste keuzes te maken voor de vervolgopleiding die bij jóu past.

Connect - specifieke ondersteuningsbehoeften

Als je veel extra begeleiding nodig hebt is het mogelijk om naar Connect te gaan. Het programma van onderwijs en hulpverlening wordt speciaal voor jou op maat gemaakt. Het halen van je diploma is een belangrijk doel. Het Samenwerkingsverband GO brengt advies uit of je bij Connect terecht kunt.

Onderwijs op maat

  • kleine klassen - twee medewerkers per groep
  • vaste start en afsluiting van de dag. 
  • veel aandacht voor sociale vaardigheden, het ‘leren leren’ en vergroten van de zelfredzaamheid
  • persoonlijke planning, passend bij wat jij als leerling aankan
  • ook buiten de klas extra ondersteuning mogelijk
  • mogelijkheid om de lessen binnen de 'stamklas' te volgen of vanuit Connect de lessen van de vakdocent online te volgen.
  • begeleiding tijdens de les en bij het maken van huiswerk
  • werken aan jouw  en persoonlijk onderwijsdoelen en/of persoonlijke jeugdhulpdoelen

Lees verder

Coördinator onderwijsondersteuning

Zijn er problemen met je gezondheid, met leren of met de thuissituatie, dan is de coördinator onderwijsondersteuning er voor je. Zij zal in overleg met de ouders, leerling, mentor en teamleider nagaan wat nodig is voor de juiste begeleiding en ondersteuning. Vaak kan deze begeleiding op school plaatsvinden, maar soms is er hulp van buiten de school nodig.

Trajectgroep

Begeleiding op school bieden we in de trajectgroep. Daarnaast zijn er mensen aan de RGO verbonden die je ondersteunen en leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben begeleiden. Dat zijn bijvoorbeeld: de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog of de ambulant begeleider. Met elkaar werken we aan een schooltijd waar je later met veel plezier aan terug zult denken.