Je groeit op de RGO!

Onze visie

RGO Middelharnis is dé scholengemeenschap voor openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee. Onze school biedt inspirerend onderwijs aan leerlingen op de niveaus: gymnasium, atheneum, havo, mavo (theoretisch), vmbo (gemengd, kaderberoeps en basisberoeps) en isk (internationale schakelklas).

Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden leerlingen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur. Zodat zij in een veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren leerlingen met een open blik naar de wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. 

Je groeit op de RGO!