vestigingen Werken bij de RGO

Ouders - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De RGO vindt de betrokkenheid ván en samenwerking mét ouders van groot belang. Ouders die mee willen denken over het beleid van de school kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. In deze raad hebben zowel personeelsleden als ouders en leerlingen zitting. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Er wordt, op basis van het medezeggenschapsreglement, gesproken over belangrijke beleidszaken waarop de MR invloed kan uitoefenen. Aan de orde komen onder meer: onderwijsvernieuwingen, het samenwerkingsverband met andere scholen, bevorderingsprocedures, lessentabellen, het formatieplan, de begroting, de jaarrekening, het jaartaakbeleid en de gebouwen. Bij voorkeur in goede samenwerking met de schoolleiding en (op afstand) het bestuur. De geledingen kunnen daarnaast ook apart vergaderen, en vooral de personeelsgeleding van de MR, de PMR, doet dat veelvuldig.

Medezeggenschap in ondernemingen, dus ook op scholen, is in toenemende mate belangrijk. Vaak adviserend, maar ook regelmatig beslissend. Sinds 1 jan 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen.